You are currently viewing Coachingowa moc pytań w modelu GROW

Coachingowa moc pytań w modelu GROW

Model GROW jest zasłużenie jednym z najczęściej uzywanych modeli coachingowych. Stworzony przez Sir Johna Whitmore’a i współpracowników w latach 80., został spopularyzowany w bestsellerowej książce Sir Johna, „Coaching for Performance”. Model GROW jest prostym, ale potężnym narzędziem do tworzenia struktury sesji coachingu lub mentoring sesje. Poniżej opisuje, jak zastosować ten model w pracy z klientem.

Model coachingowy GROW

GROW to akronim oznaczający:

Goal – cel
Reality – rzeczywistość – przeprowadzenie diagnozy, zbadanie aktualnie panującej sytuacji
Options – opcje – możliwe sposoby osiągnięcia celu, strategie lub plany działania
Will / Way Forward – wola – co, kiedy i przez kogo ma być zrobione

Coachowie używają tego modelu, aby pomóc swoim klientom poprawić wydajność, rozwiązywać problemy, podejmować lepsze decyzje, zdobywać nowe umiejętności i osiągać cele zawodowe.

Klucz do coachingu i korzystania z modelu GROW polega na używaniu przenikliwych pytań. Coach nie mówi klientowi, co ma robić – stymuluje jednak do wymyślania własnych odpowiedzi, zadając właściwe pytanie we właściwym czasie. Oto 70 niesamowitych pytań coachingowych, które Coachowie mogą wykorzystać podczas sesji coachingowej, skategoryzowane w ramach czteroetapowego modelu GROW.

Model grow – 1. Cel

Coaching zaczyna się od ustalenia celu. Może to być cel podniesienia skuteczności, cel rozwoju osobistego, problem do rozwiązania, decyzja do podjęcia etc. Dla jasności ustalania celów i spójności całego procesu do wyznaczania celu używa sie metody SMART, w którym oznaczają litery:

Specific / Skonkretyzowany – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,
Measurable / Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,
Achievable / Osiągalny – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
Relevant / Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
Time-bound / Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć

Oto dziesięć pytań, które mają pomóc w uzyskaniu jasności co do celu (celów):

Co chcesz osiągnąć po tej sesji coachingowej?
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Co chciałbyś zrobić z ______?
Czego naprawdę chcesz?
Co chcesz osiągnąć?
Jaki wynik próbujesz osiągnąć?
Jaki wynik byłby idealny?
Co chcesz zmienić?
Dlaczego chcesz osiągnąć ten cel?
Jakie byłyby korzyści, gdybyś osiągnął ten cel?

Model grow – 2. Aktualna rzeczywistość

Ten krok w modelu GROW pomaga klientowi zdobyć świadomość aktualnej sytuacji – na przykład, co się dzieje, kontekst i skale sytuacji. Kluczowe jest, zadawanie pytań powoli – coaching to nie przesłuchanie, szybki ostrzał. Pozwól przemyśleć pytanie i zastanowić się nad odpowiedziami. Skorzystaj z umiejętności aktywnego słuchania – to NIE jest czas, aby przejść do generowania rozwiązań lub podzielić się własnymi opiniami.

Oto 20 pytań, które mają na celu wyjaśnienie obecnej sytuacji:

Co się teraz dzieje (co, kto, kiedy i jak często)? Jaki jest efekt lub rezultat tego?
Czy podjąłeś już jakieś kroki w kierunku swojego celu?
Jak opisałbyś to, co zrobiłeś?
Gdzie jesteś teraz w stosunku do swojego celu?
W skali od jednego do dziesięciu, gdzie jesteś?
Co przyczyniło się do Twojego sukcesu do tej pory?
Jakie postępy poczyniłeś do tej pory?
Co teraz działa dobrze?
Czego wymagasz od siebie?
Co sprawia, ze nie osiągnąłeś jeszcze tego celu?
Jak myślisz, co cię powstrzymuje?
Jak myślisz, co się naprawdę działo?
Czy znasz innych ludzi, którzy osiągnęli ten cel?
Czego nauczyłeś się z _____?
Czego już próbowałeś?
Jak możesz „to” zmienić w tym czasie?
Co mogłeś zrobić lepiej?
Jeśli zapytał byś ____, co by powiedzieli o tobie?
W skali od jednego do dziesięciu, jak poważna / poważna / pilna jest sytuacja?
Jeśli ktoś powiedział / zrobił to tobie, co byś pomyślał / poczuł / zrobił?

Model grow – 3. Opcje

Kiedy klient dobrze zrozumie sytuację, rozmowa coachingowa zwraca się do tego, klient może zrobić, aby osiągnąć swój cel. Oto 20 pytań, które mają pomóc klintowi w badaniu opcji i / lub generowaniu rozwiązań:

Jakie są twoje opcje?
Jak myślisz, co musisz zrobić dalej?
Co może być twoim pierwszym krokiem?
Jak sądzisz, co musisz zrobić, aby uzyskać lepszy wynik (lub zbliżyć się do celu)?
Co jeszcze możesz zrobić?
Kto jeszcze może ci pomóc?
Co by się stało, gdybyś nic nie zrobił?
Co już Ci się udało? Jak mógłbyś wykonać / zrobić / wdrożyć / działać więcej tego?
Co by się stało, gdybyś to zrobił?
Jaka jest najtrudniejsza część „tego” dla ciebie?
Jaką radę dałbyś przyjacielowi w „tym temacie”?
Co zyskałbyś / straciłbyś robiąc / mówiąc to?
Jeśli ktoś ci to powiedział / powiedział, jak myślisz, co by się stało?
Jaka jest najlepsza / najgorsza rzecz w „tej opcji”?
Którą opcję uważasz za gotową do wdrożenia?
W jaki sposób wcześniej zajmowałeś się tą / podobną sytuacją?
Co możesz zrobić inaczej?
Kogo znasz, kto rozwiązał podobną sytuację?
Jeśli cokolwiek było by możliwe, co byś zrobił?
Co jeszcze?

Model grow – 4. Wola

To jest ostatni krok w modelu GROW. Na tym etapie coach sprawdza zaangażowanie i pomaga ustalić jasny plan działania. Oto 20 pytań, które pomogą zbadać i osiągnąć zaangażowanie:

Jak sobie z tym poradzisz?
Jak myślisz, co musisz teraz zrobić?
Powiedz mi, jak zamierzasz to zrobić.
Skąd będziesz wiedzieć, że „to” zrobiłeś / osiągnąłeś /zmieniłeś / zdobyłeś ?
Czy możesz coś jeszcze zrobić?
W skali od jednego do dziesięciu, jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu twojego planu?
Co by było, aby zrobić to dziesięć?
Jakie przeszkody stoją na drodze do sukcesu?
Jakie przeszkody przewidujesz lub jakiego planu potrzebujesz?
Jakie zasoby mogą ci pomóc?
Czy czegoś Ci jeszcze brakuje?
Co już masz?
Co zrobisz teraz jednym małym krokiem?
Kiedy zaczniesz?
Skąd wiesz, że odniosłeś sukces?
Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby to zrobić?
Co się stanie (lub jaki jest koszt) jeśli tego nie zrobisz?
Czego potrzebujesz ode mnie / innych, aby to osiągnąć?
Jakie są trzy działania, które można podjąć w tym tygodniu?
W skali od jednego do dziesięciu, jak zaangażowany / zmotywowany jesteś do tego?
Co by było, gdybyś miał motywacje na dziesięć?

Rozmowa Coachingowa prawie nigdy nie idzie za ładną, zgrabną, sekwencyjną, czteroetapową ścieżką. Dobry coach ma wyczucie i wie jakie pytanie jest odpowiednie w danym momencie. Jednak arsenał niesamowitych pytań w ramach struktury GROW daje doskonalą strukturę do rozpoczęcia procesu coachingowego. Dopóki współpraca klient-coach nie stanie się naturalnym, konwersacyjnym przepływem, model GROW pozwoli utrzymać niezbędną ramę sesji.

Zostaw w komentarzu informację czy ten artykuł był dla ciebie przydatny. Możesz go również ocenić, klikając w gwiazdki pod artykułem. Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. DZIĘKUJĘ <3

Tematy: pytania coachingowe, model grow, grow coaching, model grow ćwiczenia, technika grow.

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.