You are currently viewing Czy jestem DDA? 30 stwierdzeń charakterystycznych dla DDA

Czy jestem DDA? 30 stwierdzeń charakterystycznych dla DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) wchodzą w samodzielne życie z niskim poczuciem własnej wartości, obwiniają siebie, mają poczucie bycia „złym” lub gorszym od innych – nauczyły się takiego sposobu postrzegania siebie we wczesnych etapach dzieciństwa. Bez pomocy, działają nieświadomie według schematów, które pozwalały im przetrwać trudny życia z pijącym rodzicem/rodzicami. Sabotujące myśli i przekonania, trudności w relacjach, życie w pozycji ofiary to niektóre z objawów syndromu DDA. Poniżej znajdziesz listę stwierdzeń typowych dla osób z syndromem DDA.

Czy jestem DDA?

Poniższe stwierdzenia dotyczą cech charakterystycznych dla DDA

30 stwierdzeń opisujących osoby z syndromem DDA

1. Obawiam się, że przy dogłębnym poznaniu mojej osoby trudno jest mnie cenić i lubić.
2. Gdy dochodzi do konfliktów i napięć między mną i bliską mi osobą, pojawiają się we mnie obawy, że może mnie ona opuścić.
3. Napotykam trudności w harmonijnym pogłębianiu i utrzymywaniu relacji z bliskimi mi osobami.
4. Nie jest mi łatwo wyrażać swoje uczucia i otwierać się przed innymi.
5. Obawiam się swojego gniewu i staram się unikać wyrażania złości.
6. Żeby czuć się bezpiecznie i pewnie, muszę mieć wpływ na sytuację, w której się znajduję i w jakiś sposób ją kontrolować.
7. Miewam obawy, że bliski i silny związek uczuciowy z drugim człowiekiem może mnie nadmiernie pochłonąć.
8. Trudno mi dzielić się odpowiedzialnością za stan spraw, z którymi jestem związany/a: biorę wszystko na siebie albo się wycofuję.
9. Jestem zdolny/a do maksymalnej lojalności nawet wobec osób, które na to nie zasługują.
10. Jestem raczej nieufny/a i ostrozny/a w stosunku do innych ludzi, nie jest łatwo pozyskać sobie moje zaufanie.
11. Znam dobrze niemiłe poczucie odmienności od innych ludzi.
12. Mam skłonność do bardzo surowego oceniania siebie i swojego postępowania.
13. Mam trudności z rozluźnianiem się i ze spontanicznym angażowaniem się w bezstroską zabawę.
14. Zdarza mi się odruchowo skłamać, mimo że nie ma takiej potrzeby.
15. Zdarza mi się, że mimo dużego zaangażowania na początku jakichś działań, później rezygnuję z podjętego wysiłku.
16. Mam tendencję do usilnego poszukiwania aprobaty i potwierdzenia własnej wartości.
17. Mam skłonność do pochopnego podejmowania decyzji, bez rozważania innych możliwości.
18. Pojawiają się u mnie wątpliwości co to tego, co jest w życiu normalne.
19. Nie znajduję zadowolenia w spokojnym i ustabilizowanym życiu.
20. Stosunkowo łatwo mogę się znaleźć w sytuacji, w której pojawia się we mnie poczucie skrzywdzenia.
21. Gdy przeczuwam zagrożenie, to unikam myślenia o nim – staram się utwierdzić w przekonaniu, że wszystko jest w porządku.
22. Mam tendencję do angażowania się w związki z osobami którym jestem potrzeby/a lub mogę pomóc.
23. W trudnych sytuacjach mam problemy z rozpoznaniem w odpowiednim momencie, że już nic nie mogę zrobić w danej sprawie.
24. Czasami ogarnia mnie przygnębienie bez jakiegoś wyraźnego powodu.
25. Zmiana w życiu kojarzy mi się ze stratą.
26. Czuję, że jest coś, co krępuje moją spontaniczność i utrudnia wyrażanie uczuć.
27. Uważam, że nie mam prawa zajmować się swoimi potrzebami.
28. W ciężkich sytuacjach trudno jest mi zaufać, że inni sobie poradzą i wolę sam wykonywać najważniejsze zadania.
29. Nie mogę sobie pozwolić na poddawanie się momentom słabości.
30. Mam skłonność do przypisywania swoich sukcesów zewnętrznym okolicznościom.
Jeśli identyfikujesz się przynajmniej ośmioma stwierdzeniami powyżej, posiadasz cechy osoby z syndromem DDA. Wynik ma charakter poglądowy, jest pewnego rodzaju wskazówką, nie zastąpi diagnozy psychoterapeuty.

Dzielenie się jest dbaniem o innych. Komentując, udostępniając, “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób – DZIĘKUJĘ <3

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.