You are currently viewing Czy odporność psychiczną można rozwijać? Perspektywa psychologa i praktyka

Czy odporność psychiczną można rozwijać? Perspektywa psychologa i praktyka

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją… niezależnie od okoliczności.W modelu 4 C odporność psychiczna opiera się na czterech filarach:

  1. Wyzwanie (challange): postrzeganie wyzwania jako szansy.
  2. Pewność siebie (confidence): wysoki poziom wiary w siebie.
  3. Zaangażowanie (commitment): wytrwałość w realizowaniu zadań.
  4. Kontrola/poczucie wpływu (control): przekonanie o tym, że kontroluje się swój los.

Czy odporność psychiczną można rozwijać?

Instynktowna odpowiedź jest twierdząca. Psycholodzy i trenerzy sportowi mogli by powiedzieć, że od wielu lat właśnie to „coś” robią i mają na swoim koncie znaczące sukcesy. Podobne słowa mogły by paść z ust coachów, trenerów i mentorów z innych dziedzin. Dzięki badaniom, osoby zawodowo zajmujące się pomocą ludziom, coraz lepiej rozumieją jak wzmacniać odporność psychiczną. Możesz się zastanawiać czy naszymi działaniami zmieniamy poziom odporności psychicznej danej osoby, czy dajemy tej osobie do dyspozycji narzędzia i techniki pozwalające się jej zachowywać tak, jak zachowuje się człowiek odporny psychicznie?

Jeśli osoba chce się zmienić bądź rozwinąć, to zmiana podstawowego poziomu odporności psychicznej jest możliwa. 

Psychologia już dawno odeszła od zastanawiania się, czy jesteśmy wytworem natury, czy też wychowania. Bezsprzecznie, oba te czynniki mają na nas wpływ. Niektórzy ludzie rodzą się odporni psychicznie inni mogą w sobie taką odporność wykształcić.

Czy powinieneś wzmacniać swoją psychikę?

Daleki jestem od stwierdzenia, że każdy musi czy powinien wzmacniać swoją odporność psychiczną. Każdy sam powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Powodem podjęcia stosownych działań mogą być korzyści, jakie tego typu zmiana może przynieść w życiu osobistym lub pracy. Wyższy niż przeciętny poziom odporności psychicznej może się wiązać z określonymi korzyściami życiowymi i zawodowymi. Wszystko zależy od tego, co kto chce osiągnąć i jak chce przeżyć swoje życie.

Biorąc pod uwagę to, że odporność psychiczna jest dość plastyczną cechą osobowości, można założyć, że poziom tej cechy może zarówno spać jak i wzrosnąć. Do spadku odporności mogą się przyczynić się takie czynniki jak długotrwała ekspozycja na stres, dotkliwe porażki, zmiany osobistych okoliczności życiowych, a nawet pogorszenie stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W takim przypadku ćwiczenia rozwojowe mogą polegać  na przywróceniu odpowiedniego poziomu odporności psychicznej. Odporność ta, podobnie jak wiele innych naszych atrybutów, wymaga bowiem pielęgnacji i podtrzymywania. Osoby odporne psychicznie mimo niekiedy bardzo poważnych problemów, przed jakimi stają, potrafią radzić sobie na własną rękę. Większość jednak potrzebuje jakiejś formy wsparcia z zewnątrz i pomoc taką docenia. To dlatego ćwiczenia rozwijające odporność psychiczną są dziś tak chętnie stosowane przez psychologów, coachów i inne osoby zajmujące się zawodami pomocowymi.

Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób – DZIĘKUJĘ <3

Zainteresowanym tematem wzmacniania odporności polecam książkę „Odporność psychiczna”, Doug Strycharczyk, Peter Clough, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.