You are currently viewing W czym może pomóc psycholog?

W czym może pomóc psycholog?

Jeśli zastanawiałaś(-eś) się kiedyś na czym polega pomoc psychologiczna, kiedy warto popracować z psychologiem? z jakimi problemami przychodzą ludzie do psychologa?  w jakich obszarach pomoc psychologiczna przekłada się na poprawę samopoczucia? Przeczytaj ten wpis uważnie do końca. Postaram się w nim, przybliżyć Ci tematykę pomocy psychologicznej oraz rozwiać kilka mitów odnośnie psychoterapii.

Z czym przychodzą ludzie do psychologa?

Trudności rodzinne i małżeńskie, poczucie osamotnienia, problemy z tworzeniem stałych związków, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, trudności w pracy, cierpienie po stracie bliskiej osoby, poczucie przytłoczenia obowiązkami, wypalenie zawodowe – to tylko jedne z wielu przyczyn, które powodują, że ludzie decydują się sięgnąć po pomoc psychologa. Psycholog jest kimś, na kim możesz się oprzeć, bez względu na to z jakim problemem się zmagasz. Relacja terapeutyczna zbudowana jest na dwóch zasadach: poufności i bezpieczeństwa. Zasady te sprawiają, że współpraca na linii pacjent-psycholog, daje możliwość o wiele łatwiejszego i efektywniejszego zrozumienia, a w efekcie popracowania nad problemem, który dotychczas pozostawał nieuchwytny.  Relacja terapeutyczna to często jedyna droga do uzyskania pomocy, lepszego zrozumienia/odkryci samego siebie a w efekcie nauka rozwiązywanie pojawiających się problemów. Praca z psychologiem, polega przede wszystkim  na szczerej rozmowie (tylko i aż), która pozwala dotrzeć do źródła powstania problemu i wygenerowania rozwiązań.

Na czym polega pomoc psychologiczna?

Jednym z zadań psychologa jest pomoc osobie w lepszym poznaniu siebie. Każde spotkanie przynosi nową wiedzę – im więcej tematów zostanie poruszonych tym ta wiedza jest pełniejsza i oddająca bardziej rzeczywisty obraz siebie pacjent otrzyma. Często zdarza się, że podczas sesji, oprócz treści uświadomionych zaczynają wypływać również te nieznane czy zapomniane. Bardzo ważna jest praca nad treściami nieświadomymi, gdyż często są one źródłem rzeczywistych odczuć czy myśli pacjenta. Odkrywanie nieznanych o sobie treści daje możliwość lepszego  zrozumienia swojego zachowania. To wszystko przekłada się na nową jakość życia i daje nowe możliwości.

Co blokuje ludzi przed sięgnięciem po pomoc psychologa?

Wpływ pomocy psychologicznej, na poprawę samopoczucia oraz zdolność radzenia sobie z przeciwnościami losu, jest udowodniony  licznymi badaniami. Jako przykład, można podać badanie przeprowadzone przez Martin E.P. Seligmana. Spośród 426 osób badanych, które zdecydowały się  na pomoc psychologiczną, określający swój stan jako „bardzo zły” przed leczeniem, 87% w chwili badania czuło się „bardzo dobrze”, „dobrze” lub co najmniej „tak sobie”. Natomiast spośród 786 osób, które przed podjęciem leczenia czuły się „źle”, podobną poprawę uzyskało aż 92%. Dlaczego więc, pomimo udowodnionej skuteczności, ludzie stosunkowo rzadko sięgają po pomoc psychologa? W Polsce, pomoc psychologiczna nie jest jeszcze tak rozpowszechniona, jak w krajach europy zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, gdzie korzysta z niej większy odsetek ludzi, którzy chcą podnieść jakość swojego życia („zwykli ludzie” jak również sportowcy, aktorzy, politycy etc.) a ponadto ciąży na niej wiele stereotypów. Poniżej przedstawiam powody osób, które boją się skorzystać z pomocy psychologa. Zazwyczaj, za ich obawami kryją się:

  • myśli, że mogą być zmuszone do kierunku lub tępa zmian, które nie są dla nich wygodne
  • obawy się, że zostaną negatywnie ocenione
  • mają obawy przed zaufaniem innej osobie oraz opór przed rozmową o trudnych dla nich sprawach
  • są nauczone trzymać w tajemnicy to, co dotyczy ich oraz bliskich osób
  • mają ograniczające przekonanie, że rozmowa o sprawach rodzinnych jest rodzajem braku lojalności wobec niej
  • mają ograniczające przekonanie, że szukanie pomocy jest oznaką słabości
  • mają ograniczające przekonanie, że poszukiwanie pomocy psychologicznej może  być oznaką szaleństwa
  • próby poszukiwania pomocy psychologicznej są ośmieszane przez ważne osoby w ich życiu
  • uważają, że obecnie czas na pomoc jeszcze nie jest odpowiedni

Wymienione powyżej powody, są najczęściej objawem rożnego rodzaju lęku pojawiającego się w sytuacjach stresowych. Lęk to normalny i potrzebny czynnik alarmowy, pożyteczny gdy pozwala unikać realnego niebezpieczeństwa. Może jednak stać się problemem, kiedy sygnalizuje niebezpieczeństwo w sytuacji, która faktycznie jest okazją do zmiany i wyjścia z niewygodnej sytuacji. Jedną z funkcji rozmowy psychologicznej jest pomoc ludziom w zidentyfikowaniu i przezwyciężeniu ich lęków/podniesienie poczucia bezpieczeństwa.

„Trafiłam do psychologa z nadzieją, że załatwi za mnie moje problemy. Po kilku sesjach zdałam sobie sprawę , że to moje życie i moje problemy. Dzięki psychoterapii byłam w stanie jednak dokopać się do tego co mnie w ogóle tak na prawdę boli i przepracować to. Dlatego warto iść, rozmawiać i chcieć się zmienić”.

W czym może pomóc psycholog?

Pomoc psychologiczna pomaga między innymi w modyfikowaniu dotychczasowego sposobu myślenia. Pacjent w relacji często uświadamia sobie ograniczające przekonania, które  generują wiele różnych komplikacji i niepotrzebnych sytuacji stresowych. Psycholog stara się wychwycić  błędne skrypty myślowe, czy też nie poparte niczym oceny i zwrócić na nie uwagę klienta. Odrzucenie ograniczających przekonań, kształtowanie myślenia w oparciu o fakty i realizm przynosi ogromną ulgę daje  poczucie wpływu na bieg wydarzeń. Relacja terapeutyczna pozwala również wypracować nowe wzorce zachowań. Podczas terapii, masz możliwość w bezpiecznych warunkach przećwiczyć inne niż dotychczasowe reakcje na konkretną sytuację. Gabinet terapeutyczny stwarza również przestrzeń do ćwiczenia różnych nowych zachowań, pozwala również zdobywać wiedzę z zakresu umiejętności społecznych. Relacje z innymi nie zawsze są zadowalające. Ludzie często cierpią z powodu samotności, trudności w porozumiewaniu się, niemożności stworzenia trwałego satysfakcjonującego związku. Okazuje się, że jedną z przyczyn zaistnienia takiej sytuacji mogą być małe kompetencje w obszarze relacji międzyludzkich. Psycholog nie tylko może przekazać taką wiedzę, lecz również poprzez swoje zachowanie pokazać w jaki sposób można funkcjonować w kontakcie z drugim człowiekiem.

Mam nadzieję, że tym artykułem przybliżyłem ci jakie korzyści może przynieść współpraca z psychologiem. Jeśli uznasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę.

Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób – DZIĘKUJĘ <3

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.