You are currently viewing Czym właściwie jest pewność siebie?
pewność siebie

Czym właściwie jest pewność siebie?

Wszyscy wiemy, że poczucie własnej wartości czasami określane jako pewność siebie lub szacunek dla samego siebie, może być ważną częścią sukcesu. Zbyt niska samoocena może sprawiać, że ludzie czują się „pokonani” lub przygnębieni. Pewność siebie na niskim poziomie może prowadzić do dokonywania złych wyborów, wpadania w destrukcyjne relacje lub niewykorzystania w pełni osobistego potencjału. Pewność siebie na skrajnie wysokim poziomie, która przejawia się często w narcystycznym zaburzeniu osobowości, może z pewnością zniechęcać innych i prowadzić do popsucia relacji.

Pewność siebie zarówno na skrajnie wysokich jak i niskich poziomach może być szkodliwy. Realistyczny, pozytywny pogląd na siebie jest ogólnie uważany za idealny.

Ale czym właściwie jest pewność siebie? Skąd to się bierze i jaki ma wpływ na nasze życie?

Czym jest pewność siebie?

W psychologii termin pewność siebie jest używany do opisania ogólnego poczucia własnej wartości lub wartości osobistej. Innymi słowy można powiedzieć, że poziom pewności siebie określa jak bardzo doceniasz i lubisz samego siebie. Poczucie własnej wartości obejmuje przekonania o sobie, takie jak ocena własnego wyglądu, przekonań, emocji i zachowań.

Dlaczego pewność siebie jest ważna?

Poczucie własnej wartości odgrywa znaczącą rolę w twojej motywacji, gotowości do podejmowania nowych wyzwań czy budowaniu relacji. Niska samoocena może sabotować odniesienie sukcesu w szkole lub pracy, ponieważ nie wierzysz, że… jesteś zdolny do odniesienia sukcesu. Posiadanie zdrowego poczucia własnej wartości może pomóc Ci w osiąganiu życiowych celów. Z pewnością siebie nawigujesz życiem z pozytywną, asertywną postawą i wiarą, że możesz osiągnąć swoje cele.

Teorie samooceny

Potrzeba poczucia własnej wartości odgrywa ważną rolę w hierarchii potrzeb psychologa Abrahama Maslowa, która przedstawia samoocenę jako jedną z podstawowych ludzkich motywacji. Maslow zasugerował, że ludzie potrzebują zarówno szacunku od innych ludzi, jak i wewnętrznego szacunku dla samego siebie. Obie te potrzeby muszą być spełnione, aby jednostka mogła rozwijać się jako osoba i osiągnąć samorealizację .

Czynniki wpływające na samoocenę

Jak można sobie wyobrazić, istnieje szereg czynników, które wpływają na samoocenę. Czynniki genetyczne, które pomagają kształtować ogólną osobowość oraz temperament, mogą odgrywać pewną rolę, jednak głownie to nasze doświadczenia stanowią podstawę ogólnej pewności siebie. Osoby, którzy konsekwentnie otrzymywały przeważnie krytyczne lub negatywne oceny od opiekunów, członków rodziny i przyjaciół, często borykają się z niskim poziomem pewności siebie. Twoje osobiste przekonania, wiek, wszelkie choroby, niepełnosprawności lub ograniczenia fizyczne a nawet wykonywana praca mogą wpłynąć na twoje poczucie własnej wartości.

Oznaki zdrowej pewności siebie

Pewność siebie to

 • Asertywne wyrażanie siebie
 • Pozytywny wygląd
 • Znajomość własnych mocnych i słabych stron oraz ich akceptacja
 • Cieszenie się własnymi sukcesami
 • Wyciągnie wniosków z porażek, bez nadmiernego obwiniania siebie
 • Umiejętność wyrażania i zaspokajania własnych potrzeb

Oczywiście przedstawiona lista nie jest kompletna. Każdy posiada indywidualną definicję pewności siebie. W tym miejscu zadaj sobie pytanie: Czym dla mnie jest pewność siebie? 

Oznaki braku pewności siebie

Być może będziesz musiał popracować nad tym, jak postrzegasz siebie, jeśli przejawiasz którykolwiek z objawów przedstawionych poniżej:

 • Negatywne przekonania na własny temat
 • Brak zaufania do siebie
 • Niezdolność do wyrażenia własnych potrzeb
 • Skupianie się na swoich słabościach / rozpamiętywanie porażek
 • Poczucia wstydu, depresja lub lęk
 • Przekonanie, że ​​”inni są lepsi” od ciebie
 • Problemy z akceptacją pozytywnych opinii na własny temat
 • Unikanie działań z powodu strachu przed porażką

Nad pewnością siebie warto pracować. Wewnętrzne przekonania tworzą się często w relacjach z innymi ludźmi. Relacja terapeutyczna pozwala przyjrzeć się przekonaniom, które są niewspierające oraz wywołują dystres.

Zostaw w komentarzu informację czy ten artykuł był dla ciebie przydatny. Możesz go również ocenić, klikając w gwiazdki pod artykułem. Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. DZIĘKUJĘ <3

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.