You are currently viewing DDA: Bohater rodzinny, dziecko odpowiedzialne

DDA: Bohater rodzinny, dziecko odpowiedzialne

DDA: Bohater rodzinny, dziecko odpowiedzialne

Bohaterem rodzinnym” określamy dziecko lub dorosłą osobę z syndromem DDA, które dzięki swoim osiągnięciom, takim jak bardzo dobre wyniki w nauce, pełnienie roli przewodniczącego klasy, błyskotliwa kariera zawodowa / sportową itd, przynosi szacunek i prestiż rodzinie alkoholowej. Często za heroiczna postawą i nieprzeciętnymi osiągnięciami dziecka, stoi sytuacja, w której mogło nabyć przekonania, że jest maltretowane i odpychane przez alkoholowego rodzica, ponieważ

„nie jestem wystarczająco dobry”

Tak więc, aby spróbować „wygrać miłość rodzica”, dziecko staje się super bohaterem, który odnosi niesamowite sukcesy, jest podziwiane, jednak… „to” jest ciągle za mało. „To” jest niewystarczające”.

DDA – Bohater rodzinny

Postawa bohatera rodzinnego / dziecka odpowiedzialnego jest jednym z wyuczonych zachowań dzieci, które dorastały w alkoholowym domu. Kiedy jeden z rodziców nie zapewnia wsparcia emocjonalnego, a drugi koncentruje się na „nieobecności małżonka”, dzieci często są pozostawione same sobie. Zazwyczaj najstarsze (nie jest to reguła) dziecko uczy się „radzić sobie” i brać za bary z życiem i wszystkimi jego rzeczywistościami bez względu na skalę trudności.

Narodziny bohatera w rodzinie alkoholowej

Dzieci w rodzinie alkoholowej, dochodzą do wniosków, że nie mogą liczyć na pomoc osób dorosłych w domu. Postanawiają więc radzić sobie bez angażowania uwagi i proszenia o pomoc rodziców. Z pewnością uczą się samodzielności i samowystarczalności, jednak na zbyt wczesnym etapie rozwoju..

Bohater / odpowiedzialne dziecko wykształca przekonanie, że ktoś musi przejąć dowodzenie, jeśli rodzina ma przetrwać.

Starają się, aby rodzina odniosła sukces i biorą na swoje barki bardzo dużo obowiązków.

Cechy Bohatera rodzinnego – DDA

DDA pełniące rolę Bohatera rodzinnego wyróżnia:

  • Odnoszą sukcesy – dzięki ciężkiej pracy i odpowiedzialności są dobrymi studentami, wzorowymi pracownikami lub wybitnymi sportowcami. Ilekroć widzisz super gwiazdę, której zazdrościsz,  zadaj sobie pytanie, czy za sukcesem nie stoi kompensowanie braku, którego doświadczyła w domu. Nie wiem czy wiesz o tym, że Cristiano Ronaldo jest DDA – poczytaj jego historię.
  • Są nadmiernie odpowiedzialni. Rozumieją „przyczynę i skutek” oraz konsekwencje i dokonują „właściwych” wyborów przez cały czas. Są ultra poprawne.
  • Są gwiazdą rodziny. Inni rodzice porównują swoje dzieci z Bohaterem i przestawiają go jako wzór do naśladowania.
  • Często popadają w pracoholizm. Są niczym woły robocze, biorą na siebie obowiązki, którymi można obdzielić kilka osób.
  • Zawsze pomagają, niezależnie od tego, o co ich poproszono lub co dzieje się w ich życiu.
  • Mają problemy z zabawą i relaksem, chociaż wypierają to, ponieważ określają wiele swoich działań (wolontariat, działalność społeczna) jako „zabawę”.
  • Roztaczają nadmierną opiekę nad innymi, za zgodą tej osoby lub bez niej.

Bohaterowie cenią siebie za wykonanie zadań. Postrzegają siebie jako wysokoenergetycznych ludzi, którzy są zorganizowani i wydajni. Te identyfikatory są prawdziwe, jednak Bohater zwykle bierze zbyt wiele na siebie i nie rozumie pojęcia czasu wolnego i odpoczynku, co w efekcie przykłada się na problemy ze zdrowiem i w relacjach . Czy można się temu dziwić? To dziecko było nagradzane (pochwałą lub uwagą) za ciężką pracę i przejmowanie odpowiedzialności.

Terapia DDA

Jak na ironię rola Bohatera, często jest najtrudniejszą do porzucenia z ról DDA. Ciężko dziecku wychowanemu w rodzinie alkoholowej z nią zerwać, ponieważ nagrody płynące z tej postawy stają się nieodłączną częścią samoidentyfikacji Bohatera i jego własnej wartości. Czy terapia DDA w przypadku osoby odnoszącej sukcesy życiowe ma sens, jest potrzebna? Jeśli jesteś Bohaterem rodzinnym – sam będziesz musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bohater przyzwyczaił  się do rozwiązywania problemów, które często wykraczały poza poziom ich dojrzałości lub umiejętności, więc nic dziwnego, że często wchodzi w związki / małżeństwo z … odgadliście, osobami, które trzeba ratować – alkoholicy, narkomani, itd. Staje się często pracoholikiem, który twierdzi, że robi „to” wszystko dla rodziny, podczas gdy w rzeczywistości jest on napędzana przez wypaczoną koncepcję siebie i własny wizerunek. Jako dorosły Bohater Rodziny jest sztywny, kontrolujący i surowo osądzający siebie (i potajemnie innych). Osiąga „sukces na zewnątrz” i otrzymuje dużo pozytywnej uwagi, jednak jest jednocześnie odcięty od swojego wewnętrznego życia emocjonalnego, od swojego Prawdziwego Ja. Kompulsywne zachowania i ogromne poczucie obowiązku  mają źródło, w zakorzenionym w głębi duszy uczuciu bycia niewystarczającym i niepewnym. Co przeważa? Zyski / Straty?

Zostaw w komentarzu informację czy ten artykuł był dla ciebie przydatny. Możesz go również ocenić, klikając w gwiazdki pod artykułem. Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. DZIĘKUJĘ <3

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.