You are currently viewing Nieśmiałość vs fobia społeczna – zasadnicze różnice

Nieśmiałość vs fobia społeczna – zasadnicze różnice

Nieśmiałość jest problemem dobrze znanym wielu ludziom. Określana jest jako wszechobecne uczucie dyskomfortu, napięcia lub lęku, którego doświadcza dana osoba, gdy musi wchodzić w interakcje lub gdy ma przed sobą perspektywę zrobienia czegoś przed innymi. W badaniu dotyczącym nieśmiałości (Henderson, Zimbardo, Carducci 2000r.), aż 80% respondentów przyznała, że byli nieśmiali w pewnym momencie swojego życia. Czterdzieści procent z nich określiła się jako osoby nieśmiałe w dalszym ciągu.

Jak widzisz nieśmiałość jest powszechnym zjawiskiem, które na ogół nie wymaga profesjonalnej pomocy. Większość ludzi odczuwa pewien dyskomfort, gdy myśli o wydarzeniach towarzyskich (na przykład imprezach rodzinnych), przygotowując się do podjęcia ryzyka społecznego (prosząc kogoś o pierwszą randkę) lub gdy sytuacja wymaga zrobienia czegoś przed innymi (wystąpienie publiczne). W takich przypadkach, typowa nieśmiała osoba radzi sobie dość dobrze. Takie sytuacje mogą oczywiście nie być wygodne i może być wielka pokusa, aby ich uniknąć, jednak osoba nieśmiała odkrywa, że ​​potrafi pokonywać wyzwania i czerpać wiele satysfakcji z życia.

Fobia społeczna

Problem pojawia się w momencie, gdy osoba unika robienia rzeczy, które są dla niej ważne, z powodu nieprzyjemnych uczuć; lub jeśli zdolność danej osoby do funkcjonowania w domu, w szkole, w pracy lub w jej środowisku społecznym jest ograniczona przez te uczucia. W takim przypadku „etykietka” nieśmiałości nie jest już odpowiednia. Społeczne zaburzenie lękowe (fobia społeczna) to lęk przed obserwowaniem oraz oceną przez innych. Osoba dotknięta fobią społeczną może doświadczać lęku w pojedynczej sytuacji lub w jakiejkolwiek interakcji z innymi. Osoby z lękiem społecznym obawiają się, że zrobią coś, co je upokorzy lub zawstydzi w sytuacji publicznej. Obawiają się, że inni ludzie będą je oceniać negatywnie i szykanować. U podstaw tych obaw leży obawa przed odrzuceniem. Obawy te, mogą łatwo wpływać na zdolność osoby do funkcjonowania w życiu codziennym.

Skutki fobii społecznej

Z powodu obaw, osoby z zaburzeniami lękowymi mogą w sytuacjach społecznych stać się bardzo niespokojne lub całkowicie ich unikać.  Lista potencjalnych sytuacji problemowych jest długa, ponieważ wiele z tego, co robimy, dotyczy innych osób. Osoby z fobią społeczną, są często bardzo bystre, utalentowane i pracowite, jednak nie osiągają sukcesów zawodowych na miarę swoich możliwości, ponieważ zbyt przerażające jest dla nich wchodzenie w interakcję z innymi ludźmi. Co więcej, osoby z lękiem społecznym mogą być podatne na depresję, jeśli lęk utrzymuje się przez dłuższy czas oraz uzależnienia – „ucieczka od niepokoju” w spożycie alkoholu lub leków uspokajających, prowadzi do poważnych dodatkowych problemów.

Fobia społeczna – terapia

Dostępnych jest wiele form terapii fobii społecznej dających bardzo dobre rezultaty. Podczas terapii uczy się klientów poznawczych (myślowych) i / lub behawioralnych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami, których się boją. Te zabiegi mogą być łączone ze sobą w celu dopasowania do potrzeb konkretnych klientów i mogą być oferowane w indywidualnych lub grupowych warunkach terapeutycznych. Poniżej najpopularniejsze formy terapii.

Terapia poznawczo-behawioralna

W terapii poznawczo-behawioralnej klienci uczą się sprawdzać swoje sposoby myślenia w sytuacjach, w których się boją. Robiąc to, sprawdzają, czy ich zachowanie jest naprawdę niewystarczające; sprawdzają, czy inne osoby rzeczywiście mogą je ocenić negatywnie, a jeśli tak, to jak ważne to jest z ich perspektywy. W bezpiecznych warunkach przyglądają się własnym przekonaniom, obawom i poddają je weryfikacji. Uzbrojeni w nowe sposoby myślenia, mogą odegrać stresujące sytuacje ze swoim terapeutą. Przy wsparciu terapeuty klienci są zachęcani do konfrontacji z sytuacjami budzącymi lęk w środowisku zewnętrznym, wykorzystując nowe umiejętności radzenia sobie i polegając na pozytywnych doświadczeniach, które mieli podczas sesji.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych uczy nowych sposobów działania w wielu różnych sytuacjach poprzez praktykę.  Jest stosowany przez terapeutów lub inne osoby zajmujące się pomocą osobom z fobią społeczną. Zwykle odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu i jest często stosowany jako jeden ze składników łączonego programu leczenia.

Treningi relaksacyjne

Aby przezwyciężyć fobie oraz inne dolegliwości o podłożu lękowym, niezwykle ważne jest umiejętność relaksacji. Nie można czuć się osobą zrelaksowaną pewną siebie oraz napiętą w tym samym czasie. Ludzie żyjący z wysokim poziomem lęku często nie wiedzą, jak się zrelaksować lub uwolnić napięcie przechowywane w ich mięśniach, co przyczynia się do odczuwania niepokoju. Regularne, codzienne ćwiczenia technik relaksacyjnych pomagają złagodzić napięcie. Training pomaga klientom nauczyć się stosowania technik relaksu w sytuacjach, których się boją.

Terapie poznawcze i behawioralne skutecznie zmniejszają lęk doświadczany przez osoby z fobią społeczną. Korzyści z terapii zazwyczaj utrzymują się przez wiele lat po leczeniu.

Udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. Jeśli możesz podziel się tym artykułem ze znajomymi.

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.