Jak być asertywnym? – asertywna komunikacja

Asertywność jest kluczową kompetencją komunikacji. Pozwala ci realizować własne cele, bronić własnych praw, wartości i przekonań, przy jednoczesnym poszanowaniu praw, wartości i przekonań innych osób. Zachowanie asertywne jest zachowaniem korzystnym dla wszystkich. Nie zawsze jest możliwe, aby obie strony dostały to czego chcą, w każdej sytuacji, jednak przyjęcie asertywnego zachowania pozwala na uzyskanie jak najlepszych wyników dla obu stron. Tam, gdzie nie można osiągnąć odpowiedniego kompromisu, przyjęcie asertywnego zachowania pomoże ci zachować pozytywną i przyjazną relację. (więcej…)

Czytaj dalejJak być asertywnym? – asertywna komunikacja

Nieśmiałość vs fobia społeczna – zasadnicze różnice

Nieśmiałość jest problemem dobrze znanym wielu ludziom. Określana jest jako wszechobecne uczucie dyskomfortu, napięcia lub lęku, którego doświadcza dana osoba, gdy musi wchodzić w interakcje lub gdy ma przed sobą perspektywę zrobienia czegoś przed innymi. W badaniu dotyczącym nieśmiałości (Henderson, Zimbardo, Carducci 2000r.), aż 80% respondentów przyznała, że byli nieśmiali w pewnym momencie swojego życia. Czterdzieści procent z nich określiła się jako osoby nieśmiałe w dalszym ciągu.

(więcej…)

Czytaj dalejNieśmiałość vs fobia społeczna – zasadnicze różnice

Strategie budowania poczucia własnej wartości

Zdrowa samoocena, często określana jako poczucie własnej wartości lub szacunek do samego siebie, jest ważną częścią osobistego sukcesu oraz dobrostanu psychicznego. Zbyt niska samoocena sprawia, że ludzie czują się przygnębieni, jest czynnikiem wpływającym na dokonywanie złych wyborów, popadania w destrukcyjne związki oraz niewykorzystywania w pełni własnego potencjału. Z drugiej strony, zbyt wysoka samoocena, przejawiająca się w narcystycznym zaburzeniu osobowości, z pewnością może zniechęcić inne osoby do nas i utrudnić codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. (więcej…)

Czytaj dalejStrategie budowania poczucia własnej wartości

Budowanie pewności siebie: jak i dlaczego warto

„Ruch budowania pewności siebie”, przeszedł przez kulturę zachodnią w ciągu ostatnich 50 lat w aktywnym towarzystwie rodziców i nauczycieli wyznających pogląd, że poprawa wiary w siebie dzieci doprowadzi do poprawy wyników i lepszego życia w ogóle (Baskin, 2011). W końcu ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy, mają największe zaufanie do siebie, prawda?

(więcej…)

Czytaj dalejBudowanie pewności siebie: jak i dlaczego warto