You are currently viewing Konceptualizacja w psychoterapii
Test osobowości EPI Eysenck

Konceptualizacja w psychoterapii

Konceptualizacja przypadku jest ważnym etapem w pracy terapeuty w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Jest to proces analizy i zrozumienia problemów, z jakimi boryka się pacjent, a także określenia przyczyn tych problemów oraz strategii terapeutycznych, które pomogą pacjentowi osiągnąć pożądane cele terapeutyczne. Oto główne kroki i aspekty konceptualizacji przypadku w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz jej wykorzystanie w planowaniu terapii

Wywiad diagnostyczny

Pierwszym krokiem w konceptualizacji przypadku jest zebranie szerokiej gamy informacji na temat pacjenta. Terapeuta zbiera dane dotyczące historii życia pacjenta, jego obecnych problemów, myśli, emocji i zachowań. Informacje te mogą być pozyskiwane w trakcie wywiadu klinicznego i stosowania kwestionariuszy i skal oceny.

Identyfikacja problemów i celów terapeutycznych

Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować konkretne problemy i cele, z jakimi chce się zmierzyć. Na tym etapie może być konieczne dokładniejsze zrozumienie, jakie myśli i przekonania wpływają na te problemy.

Analiza poznawcza

W nurcie poznawczo-behawioralnym zakłada się, że myśli i przekonania pacjenta mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu jego emocji i zachowań. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne i destrukcyjne myśli, które mogą przyczyniać się do jego problemów. To nazywane jest analizą poznawczą.

Określenie wzorców behawioralnych

Kolejnym krokiem jest zrozumienie, w jaki sposób konkretne zachowania pacjenta przyczyniają się do utrzymania problemów lub stanowią przeciwdziałające strategie. To może obejmować zarówno zachowania widoczne, jak i te ukryte.

Wypracowanie planu terapeutycznego

Na podstawie zgromadzonych informacji i analizy poznawczej terapeuta wraz z pacjentem opracowuje plan terapeutyczny. Plan ten zawiera cele terapeutyczne, strategie interwencji, techniki terapeutyczne i kryteria oceny postępów. Plan jest spersonalizowany dla danego pacjenta i jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Diagram konceptualizacji

 

Wdrożenie terapii

Po ustaleniu planu terapeutycznego terapeuta i pacjent rozpoczynają pracę nad jego realizacją. Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmianie negatywnych myśli i przekonań oraz na rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie. Terapeuta pomaga pacjentowi w nauce nowych umiejętności i strategii, które pomogą mu osiągnąć cele terapeutyczne.

Monitorowanie postępów i dostosowywanie terapii

Terapeuta regularnie monitoruje postępy pacjenta i dostosowuje terapię, jeśli to konieczne. Może to obejmować zmiany celów terapeutycznych lub dostosowanie technik terapeutycznych w zależności od reakcji pacjenta.

Konceptualizacja przypadku w nurcie poznawczo-behawioralnym pomaga terapeucie zrozumieć pacjenta, jego problemy i potrzeby, co umożliwia skuteczną i spersonalizowaną terapię. Poprzez identyfikację myśli, przekonań i zachowań pacjenta, terapeuta może pomóc w rozwijaniu zdrowszych sposobów myślenia i radzenia sobie z problemami. Dzięki temu pacjent może osiągnąć lepsze efekty terapii i poprawić jakość swojego życia.

Udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. Jeśli możesz podziel się tym artykułem ze znajomymi

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.