coaching Kraków Wojciech Klęk

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA ONLINE

Konsultacja psychologiczna to dla wielu osób, zazwyczaj pierwsze zetknięcie z psychologiem. Odbywa się ona w uważnej, bezpiecznej i akceptującej atmosferze. Podczas sesji wstępnej opowiadasz. O tym, co aktualnie się dzieje w Twoim życiu. I o tym, z jakiego powodu zdecydowałeś / zdecydowałaś się na spotkanie. Czego potrzebujesz. Co jest dla Ciebie ważne. Ty opowiadasz. A ja zadaję pytania pogłębiające temat, abyśmy lepiej zrozumieli naturę tego z czym się zmagasz.

Podczas sesji konsultacyjnej poznajesz możliwości wsparcia – psychologiczne, terapeutyczne, coachingowe, treningowe, inne. Co jest dla Ciebie najlepsze? Która droga rozwoju jest odpowiednia?

Jako odpowiedzialny towarzysz Twojej zmiany, chcę opowiedzieć w jaki sposób pracuję. Ważne jest dla mnie, byś mógł / mogła zadecydować, co jest dla Ciebie najwłaściwsze.

Konsultacja psychologiczna może być jednorazową interwencją lub stanowić wstęp do psychoterapii. Jeśli zdecydujemy się na dalszą pracę – stworzymy kontrakt, w którym umówimy się na cele pracy jak i ilość spotkań.

CO OTRZYMASZ?

 • spojrzenie na sytuację z szerszej perspektywy
 • wgląd i omówienie sytuacji
 • możliwość wyboru, co i jak ewentualnie dalej
 • w zależności od wnoszonej sprawy, możliwość pracy wstępnej i/lub zadania do wykonania
 • bardzo dużo pytań z mojej strony
 • życzliwość, wsparcie, dyskrecję, uważność i objęcie absolutnym skupieniem wyłącznie wnoszonej przez Ciebie sprawy

POROZMAWIAMY

 • o tym co jest dla Ciebie trudne?
 • co Cię martwi lub niepokoi?
 • od jakiego czasu tak się czujesz?
 • czy czujesz się źle psychicznie czy fizycznie też?

ALE TEŻ O TYM:

 • co Ci pomaga?
 • skąd czerpiesz siły w trudnych momentach?

Spotkania konsultacyjne nie zobowiązują do podjęcia TERAPII

Online: skype, messenger, whatsapp – video rozmowa.
Kontakt osobisty: Bielsko – Biała, ul. Damrota 12, „Punkt Widzenia” Centrum Poznawczo-Behawioralne

Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmienienia świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmienienia samych siebie

~ Mahatma Gandhi

Zadzwoń lub napisz – uzgodnimy dogodny dla ciebie termin

(Jeśli nie odbieram to prawdopodobnie prowadzę sesję – oddzwonię. Możesz też napisać wiadomości na Facebooku)

Tel.  600 759 357 (jeśli mieszkasz za granicą możesz przez WhatsApp)
E-mail: kontakt@wojciechklek.pl

 

Najczęściej zadawane pytania

Konsultacja terapeutyczna jest to spotkanie mające dwa cele – ustalenie czy klient decyduje się na pracę nad sobą wg ustalonych zasad oraz czy terapeuta podejmuje się pracy nad celem ustalonym przez klienta. Spotkania te służą wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tych dwóch kwestii. W ramach konsultacji klient może też uzyskać informacje dotyczące możliwych form i specyfiki leczenia lub pomocy terapeutycznej. Terapia rozpoczyna się w chwili ustalenia i zaakceptowania przez obie strony kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania zawartego w nim celu.

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z klientem. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Klient określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii, jest też odpowiedzialny za własne zaangażowanie oraz tempo pracy. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji (rozmaitość interwencji terapeutycznych wydaje się nieskończona), wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do celu.

Decyzję o podjęciu terapii podejmuje klient w konsultacji z terapeutą. Aby efektywnie korzystać z psychoterapii trzeba dysponować przeciętną sprawnością intelektualną oraz być w dobrym kontakcie z rzeczywistością – osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie mogą uczestniczyć w terapii, a osoby chore psychicznie powinny taką decyzję skonsultować z lekarzem psychiatrą.

Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań klienta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem, wyższe oczekiwania i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia. Psychoterapię można podzielić na krótkoterminową – trwającą od kilku do trzydziestu spotkań, oraz długoterminową – powyżej trzydziestu spotkań. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Przeciętny proces terapeutyczny trwa od pół roku do dwóch lat. Jedna sesja terapii indywidualnej trwa od 45 do 60 minut.
W mojej praktyce spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut a proces terapeutyczny trwa od kilku miesięcy do około dwóch lat.

Po wstępnych konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają (ustnie lub na piśmie) kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Terapeuta zwykle nie potrzebuje danych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu – terapeuta nigdy nie świadczy w sprawach klientów.

Nie. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do zapisywania leków. Wyjątek stanowią osoby, które są równocześnie psychiatrami i psychoterapeutami.

Nie. Podobnie jak w przypadku leków, uprawnienia do wydawania zwolnień lekarskich mają wyłącznie lekarze. Psycholog nie jest lekarzem, więc nie wydaje zwolnień.