fbpx

Konsultacje psychologiczne online

coaching krakówSesja wstępna czyli konsultacja psychologiczna, odbywa się w uważnej i akceptującej atmosferze. Podczas konsultacji opowiadasz. O tym, co aktualnie dzieje się w Twoim życiu. I o tym, z jakiego powodu zdecydowałeś się na spotkanie. Czego potrzebujesz? Co jest dla Ciebie ważne? Jaką zmianę chcesz wprowadzić? Ty opowiadasz. A ja zadaję pytania.

Podczas sesji wstępnej poznajesz możliwości wsparcia – psychologiczne, terapeutyczne, coachingowe, treningowe, inne. Co jest dla Ciebie najlepsze? Która droga rozwoju jest odpowiednia?

Jako odpowiedzialny towarzysz Twojej zmiany opowiem Ci w jaki sposób pracuję. Ważne jest dla mnie, byś mógł zadecydować, co jest dla Ciebie najwłaściwsze.

Jeśli zdecydujemy się na dalszą pracę – stworzymy kontrakt, w którym ustalimy cele naszej współnej pracy.

CO OTRZYMASZ?

  • spojrzenie na sytuację z szerszej perspektywy
  • życzliwość, dyskrecję, uważność i objęcie absolutnym skupieniem wyłącznie wnoszonej przez Ciebie sprawy
  • bardzo dużo pytań z mojej strony
  • wgląd, wsparcie i omówienie sytuacji
  • w zależności od wnoszonej sprawy, możliwość pracy wstępnej i/lub zadania do wykonania
  • możliwość wyboru, co i jak ewentualnie dalej

Spotkania konsultacyjne nie zobowiązują do podjęcia procesu

SESJA KONSULTACYJNA
Czas trwania: 60 minut
Online / Video rozmowa: skype, messenger, whatsapp Koszt:  100 zł
Kontakt osobisty: Gabinet w Krakowie Koszt:  120 zł

Zadzwoń lub napisz – uzgodnimy dogodny dla Ciebie termin (WOLNE TERMINY – KLIKNIJ)

KONTAKT
Tel.  600 759 357
E-mail: kontakt@wojciechklek.pl
Wiadomość na Facebooku (przycisk prawy dolny róg lub przez stronę FB)

terapia Kraków

Najczęściej zadawane pytania

Czym się różni konsultacja terapeutyczna od psychoterapii?

Konsultacja terapeutyczna jest to spotkanie mające dwa cele – ustalenie czy klient decyduje się na pracę nad sobą wg ustalonych zasad oraz czy terapeuta podejmuje się pracy nad celem ustalonym przez klienta. Spotkania te służą wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tych dwóch kwestii. W ramach konsultacji klient może też uzyskać informacje dotyczące możliwych form i specyfiki leczenia lub pomocy terapeutycznej. Terapia rozpoczyna się w chwili ustalenia i zaakceptowania przez obie strony kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania zawartego w nim celu.

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z klientem. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Klient określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii, jest też odpowiedzialny za własne zaangażowanie oraz tempo pracy. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji (rozmaitość interwencji terapeutycznych wydaje się nieskończona), wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do celu.

Kto może korzystać z psychoterapii?

Decyzję o podjęciu terapii podejmuje klient w konsultacji z terapeutą. Aby efektywnie korzystać z psychoterapii trzeba dysponować przeciętną sprawnością intelektualną oraz być w dobrym kontakcie z rzeczywistością – osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie mogą uczestniczyć w terapii, a osoby chore psychicznie powinny taką decyzję skonsultować z lekarzem psychiatrą.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań klienta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem, wyższe oczekiwania i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia. Psychoterapię można podzielić na krótkoterminową – trwającą od kilku do trzydziestu spotkań, oraz długoterminową – powyżej trzydziestu spotkań. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Przeciętny proces terapeutyczny trwa od pół roku do dwóch lat. Jedna sesja terapii indywidualnej trwa od 45 do 60 minut.
W mojej praktyce spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut a proces terapeutyczny trwa od kilku miesięcy do około dwóch lat.

Zasady obowiązujące podczas terapii – czym jest kontrakt terapeutyczny?

Po wstępnych konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają (ustnie lub na piśmie) kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Anonimowość, dyskrecja – jak są chronione dane osobowe klienta?

Terapeuta zwykle nie potrzebuje danych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu – terapeuta nigdy nie świadczy w sprawach klientów.

Czy psychoterapeuta zapisuje leki?

Nie. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do zapisywania leków. Wyjątek stanowią osoby, które są równocześnie psychiatrami i psychoterapeutami.

Czy można dostać zwolnienie lekarskie od psychologa?

Nie. Podobnie jak w przypadku leków, uprawnienia do wydawania zwolnień lekarskich mają wyłącznie lekarze. Psycholog nie jest lekarzem, więc nie wydaje zwolnień.

KONSULTACJA