Szkolenia dla firm

szkolenia dla firmZenjo Group od przeszło dwóch lat świadczy, usługi mające na celu podniesienie kultury organizacyjnej. Naszym klientom pomagamy wypracować efektywny model funkcjonowania, zwiększyć motywację pracowników, wskazywać nowe możliwości i ostatecznie podnieść jakość funkcjonowania organizacji na wyższy poziom. Do dyspozycji mamy szerokie spektrum działania – od wsparcia merytorycznego, poprzez coaching, mediację, aż po różne formy warsztatów, treningów i wykładów. Nowe umiejętności i zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach nasi klienci zdobywają na bazie własnych doświadczeń z poszanowaniem dotychczasowej wiedzy i systemu wartości, który wyznają.
Wpieramy organizacje i grupy ludzi w kierunku bardziej harmonijnej współpracy i doskonalenia kompetencji. Pomagamy zlokalizować źródła kryzysów, szukamy możliwości rozwiązywania konfliktów, doradzamy w obszarze zarządzania i relacji interpersonalnych, a także oferujemy coaching jako nowoczesną metodę dynamicznego rozwoju. Kierujemy się tutaj przede wszystkim myśleniem systemowym, sięgając do psychologii, socjologii, antropologii i zarządzania. Korzystamy z aktualnej wiedzy psychologicznej.

„Bądź niezaprzeczalnie dobry. Żaden wysiłek marketingowy nie będzie dla tego substytutem.” ~ Anthony Volodkin

Prowadzimy szkolenia dla małych i dużych firm

Szkolenia prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników, z uwzględnieniem wyzwań codzienności zawodowej uczestników. Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Kluczowa podczas szkolenia jest aktywność uczestników, aby nowe zachowania wzmacniały umiejętności oraz postawy. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.

Szkolenia zaprojektowane są zgodnie z cyklem uczenia się dorosłej osoby, opracowanym przez Davida Kolba, na który składają się etapy:

 • Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 • Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju kompetencji
 • Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 • Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 • Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 • Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji, umiejętności i wiedzy uczestników. Każde szkolenie zbudowane jest w taki sposób, by uruchomić proces zmiany – od wprowadzanie nowych narzędzi, przez uruchomienie zmiany postaw jako najskuteczniejszej formy zmian. Dodatkowo cele szczegółowe każdego szkolenia dotyczą sytuacji zawodowej odbiorców, więc podczas projektowania szkolenia są szczegółowo dyskutowane i omawiane z Klientem. Zależy nam, by każde szkolenie było odpowiedzią na realne oczekiwania naszych klientów oraz specyfikę branży, konkretne sytuacje i potrzeby.

Podczas szkoleń realizujemy zasadę 80% czasu na praktykę i 20% na teorię. Dlatego też często korzystamy z takich metod jak:

 • Mini wykład i prezentacja multimedialna
 • Burza mózgów
 • Dyskusje moderowane
 • Praca w grupach
 • Case Study
 • Symulacje ze stop klatką na feedback
 • Gorące krzesła

RAMOWY PROGRAM ROZWOJU

Etap I Diagnoza i badanie
Badanie satysfakcji pracowników, sprawdzanie możliwych źródeł konfliktów
ETAP II Szkolenie całego personelu
Propozycja tematu w oparciu o wynik Etapu I
ETAP III Coaching zespołowy
3 sesje dla każdego zespołu
ETAP IV Coaching indywidualny oraz mentoring przywódczy
3 sesje indywidualne
ETAP V
Szkolenia specjalizacyjne w oparciu o potrzebną wiedzę lub narzędzia wynikające z procesów III i IV
ETAP VI
Podsumowanie i ewaluacja działań. Follow up po ok. 2-3 mce od zakończenia działań
Elearning
Rekomendacje do dalszego rozwoju

KONSULTACJA