Zrozumienie osobowości zależnej

Osobowość zależna to zaburzenie opisane jako wszechobecna i nadmierna potrzeba opieki, która prowadzi do zachowań uległych, niezdrowego przywiązania oraz stale towarzyszącej obawie przed rozłąką. Schemat zaburzenia najczęściej powstaje we wczesnej dorosłości i jest obecny w różnych kontekstach. Osobowość zależna poprzez uległość i poddanie ma na celu wymuszenie opieki – przyjęta postawa wynika z postrzegania siebie jako niezdolnej do prawidłowego funkcjonowania bez pomocy innych. (więcej…)

Czytaj dalejZrozumienie osobowości zależnej