fbpx

Rozpoznawanie, ocena i modyfikowanie nastrojów

Dzi?ki umiej?tno?ci rozpoznawania nastrojów, których do?wiadczamy, uczymy si? je rozumie? i poprawia?. Nie zawsze potrafimy nazwa? to, co czujemy. Niektórzy

Czytaj dalej

Praca z przekonaniami w oparciu o RTZ

Irracjonalne, ograniczaj?ce przekonania o sobie lub ?wiecie, s? najcz?stsz? przyczyn? stresu, depresji oraz z?ego samopoczucia psychicznego. Dlaczego maj?, a? taki

Czytaj dalej
KONSULTACJA