Terapia Poznawczo-Behawioralna

Mgr Psychologii Wojciech Klęk

Pracuję z osobami, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, przechodzącymi kryzys w związku / cierpiącymi po rozstaniu. Osobami zmagającymi się z syndromem DDA/DDD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, nerwicami.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym (w trakcie 4-letniego szkolenia). Dużo czerpię z Terapii Schematów, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i dlatego wymaga indywidualnego podejścia.

psycholog Kraków mgr Wojciech Klęk
Mgr Psychologii Wojciech Klęk
Konsultacje psychoterapeutyczne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dla par

Jak pomaga

Terapeuta poznawczo - behawioralny

Terapeuta poznawczo-behawioralny (TPB) to specjalista, który stosuje terapię poznawczo-behawioralną (TPB) w celu pomocy klientom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, zachowaniami i myśleniem. TPB jest oparty na założeniu, że nasze myśli, emocje i zachowania są ze sobą powiązane, i że zmiana jednego z tych elementów może wpływać na pozostałe.

Oto kilka sposobów, w jakie TPB może pomóc swoim klientom:

  1. Ocena i diagnoza: Terapeuta poznawczo-behawioralny przeprowadza szczegółową ocenę problemu klienta, aby zrozumieć, jakie myśli, przekonania i zachowania przyczyniają się do trudności emocjonalnych. Na podstawie tej oceny terapeuta może ustalić cel terapii i zaplanować odpowiednie strategie.

  2. Edukacja i uświadamianie: TPB pomaga klientom zrozumieć, w jaki sposób myśli i przekonania wpływają na ich emocje i zachowania. Terapeuta może wyjaśnić klientowi, jak nieprawdziwe przekonania lub myśli mogą prowadzić do problemów emocjonalnych, oraz zapewniać informacje na temat zdrowych strategii radzenia sobie.

  3. Zmiana myślenia: Terapeuta poznawczo-behawioralny wspiera klienta w identyfikacji i zmianie negatywnych lub nieprawdziwych myśli i przekonań. Terapeuta może nauczyć klienta technik takich jak rekonstrukcja myśli (czyli zastąpienie negatywnych myśli bardziej realistycznymi), poszukiwanie dowodów na poparcie lub obalenie przekonań, oraz wykorzystanie perspektywy innej osoby.

  4. Techniki behawioralne: Terapeuta poznawczo-behawioralny wprowadza klientów do różnych technik behawioralnych, które pomagają w radzeniu sobie z problemami. Mogą to być techniki takie jak trening umiejętności społecznych, techniki relaksacyjne, ekspozycja hierarchiczna (stopniowe narażanie się na sytuacje, które wywołują lęk) lub techniki regulacji emocji.

  5. Określanie celów i planowanie działań: Terapeuta poznawczo-behawioralny pomaga klientowi określić cele terapii i opracować plan działania, który ma prowadzić do osiągnięcia tych celów. Terapeuta może pomóc klientowi w identyfikacji kroków, które muszą zostać podjęte, aby wprowadzić zmiany i pracuje wraz z klientem nad monitorowaniem postępów.

  6. Wsparcie i motywacja: Terapeuta poznawczo-behawioralny jest wsparciem dla klienta, oferuje empatię i zrozumienie, a także motywuje do wprowadzania zmian. Terapeuta może pomóc klientowi w identyfikacji przeszkód i strategii radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w trakcie terapii.

Terapeuta poznawczo-behawioralny pracuje w sposób ukierunkowany na konkretne cele, nauczając klienta nowych umiejętności i strategii radzenia sobie. Ta forma terapii jest skuteczna w leczeniu wielu różnych problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, uzależnienia czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Terapia poznawczo – behawioralna

Bielsko-Biała / Online

Cennik

Konsultacja  psychoterapeutyczna – 200 zł / 50 minut
Psychoterapia indywidualna online – 200 zł / 50 minut
Psychoterapia par online – 250 zł / 50 minut
Coaching online – 250 zł / sesja (60 – 90 minut)

Konsultacje przez Skype, Messenger, WhatsApp

Pomoc psychologiczna
Obszary pomocy psychologicznej
Od 2015 roku pracuję z osobami, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, przechodzącymi kryzys w związku / cierpiącymi po rozstaniu. Osobami zmagającymi się z syndromem DDA/DDD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, nerwicami.

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych – to osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Charakterystyczne dla tych osób jest postrzeganie teraźniejszych wydarzeń przez pryzmat bolesnej przeszłości, nierzadko uruchamiające określone reakcje emocjonalne i schematy zachowań.

Zaburzenia lękowe to grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które jednak mają wspólną genezę historyczną związaną z pojęciem „nerwicy”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Leczenie zaburzeń nerwicowych powinno być kompleksowe, ale w znacznym zakresie tych zaburzeń leczeniem z wyboru jest psychoterapia i psychoedukacja. Oddziaływania te mają na celu zmianę podejścia pacjenta do przeżywanych przez niego dolegliwości i cierpienia oraz zmianę sposobu jego funkcjonowania, co może przynieść poprawę w postaci całkowitego ustąpienia objawów lub umiejętności reagowania na ich występowanie i radzenie sobie z nimi w sposób korzystny dla pacjenta.

Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, inaczej zwane nerwicą natręctw czy OCD, czyli z języka angielskiego obssessive-compulsive disorder, to zaburzenie psychiczne, które opiera się na występowaniu u chorej osoby natrętnych myśli lub zachowań przymusowych.

Terapia par, jest adresowana do ludzi będących w intymnych związkach, które przechodzą kryzys. Terapia może być pomocna dla partnerów rozważających separację, szukających większej intymności i zrozumienia oraz mających problemy z komunikacją. Chociaż przedmiotem pracy w terapii par jest związek i jego zdrowe funkcjonowanie, to od indywidualnej postawy obu partnerów zależy jej powodzenie. 

coaching Kraków Wojciech Klęk

Czasami w życiu możemy napotkać różnorodne trudności emocjonalne, które utrudniają nam codzienne funkcjonowanie i zadowolenie z życia. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, terapeuta poznawczo-behawioralny może być dla Ciebie wartościowym wsparciem.

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) to sprawdzona i skuteczna forma terapii, która opiera się na zrozumieniu powiązań między naszymi myślami, emocjami i zachowaniami. Terapeuta poznawczo-behawioralny pomoże Ci odkryć, jakie myśli i przekonania wpływają na Twoje samopoczucie i działania. Razem będziecie pracować nad zmianą negatywnych wzorców myślowych, które utrzymują problemy emocjonalne, oraz rozwijaniem zdrowych i konstruktywnych strategii radzenia sobie.

Terapeuta poznawczo-behawioralny jest wyszkolonym specjalistą, który posiada wiedzę i umiejętności, aby skutecznie pomóc Ci w pokonywaniu trudności. Będzie Cię słuchał z empatią, zapewniał wsparcie i oferował praktyczne narzędzia, które pomogą Ci przezwyciężyć problemy emocjonalne.

Pamiętaj, że nie musisz radzić sobie sam/a. Terapia poznawczo-behawioralna może dostarczyć Ci nie tylko nowych perspektyw i umiejętności, ale także pomóc Ci zbudować większą samoświadomość i pewność siebie. Zaufaj terapeucie i daj sobie szansę na pozytywną zmianę.

Skorzystanie z usług terapeuty poznawczo-behawioralnego może być kluczowym krokiem w kierunku poprawy Twojego samopoczucia i jakości życia. Pamiętaj, że zasługujesz na dobrostan i wsparcie. Nie wahaj się sięgnąć po pomoc, która może pomóc Ci odzyskać równowagę emocjonalną i odnaleźć drogę do pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia.

Wojciech Klęk

Mgr Psychologii, Certyfikowany Coach

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu