Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to rodzaj leczenia psychoterapeutycznego, które pomaga pacjentom zrozumieć myśli i uczucia, które wpływają na zachowania. CBT jest powszechnie stosowany w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń, w tym fobii , uzależnień, depresji i lęku. Terapia poznawczo-behawioralna jest na ogół krótkoterminowa i koncentruje się na pomocy klientom w radzeniu sobie z bardzo specyficznym problemem. W trakcie leczenia ludzie uczą się rozpoznawać i zmieniać destrukcyjne lub zakłócające wzorce myślowe, które mają negatywny wpływ na zachowanie i emocje.

Automatyczne negatywne myśli

Jednym z głównych celów terapii poznawczo-behawioralnej jest zmiana automatycznych negatywnych myśli, które mogą przyczynić się do nasilenia trudności emocjonalnych, depresji i lęku. Te negatywne myśli wypływają spontanicznie, są akceptowane jako prawdziwe i mają negatywny wpływ na nastrój jednostki.

Poprzez proces CBT pacjenci badają te myśli i są zachęcani do spojrzenia na dowody z rzeczywistości, które albo wspierają, albo odrzucają te myśli. W ten sposób ludzie mogą bardziej obiektywnie i realistycznie patrzeć na myśli, które przyczyniają się do ich uczucia niepokoju i depresji. Zdając sobie sprawę z negatywnych i często nierealistycznych myśli, które tłumią ich uczucia i nastroje, ludzie mogą zacząć angażować się w zdrowsze wzorce myślenia.

Składniki terapii poznawczej

Ludzie często doświadczają myśli lub uczuć, które wzmacniają lub komplikują błędne przekonania. Takie przekonania mogą skutkować problematycznymi zachowaniami, które mogą dotknąć wiele obszarów życia, w tym rodziny, związków romantycznych, pracy i naukowców.

Na przykład osoba cierpiąca na niską samoocenę może doświadczyć negatywnych myśli o swoich zdolnościach lub wyglądzie. W wyniku tych negatywnych schematów myślenia jednostka może zacząć unikać sytuacji społecznych lub rezygnować z możliwości awansu w pracy lub w szkole.

W celu zwalczania tych destrukcyjnych myśli i zachowań terapeuta poznawczo-behawioralny zaczyna od pomocy klientowi w zidentyfikowaniu problematycznych przekonań. Ten etap, znany jako analiza funkcjonalna, jest ważny dla poznania, w jaki sposób myśli, uczucia i sytuacje mogą przyczyniać się do zachowań nieprzystosowawczych. Proces ten może być trudny, szczególnie dla pacjentów, którzy zmagają się z introspekcją, ale może ostatecznie doprowadzić do odkrycia siebie i spostrzeżeń, które są istotną częścią procesu leczenia.

Druga część terapii zachowań poznawczych skupia się na faktycznych zachowaniach, które przyczyniają się do problemu. Klient zaczyna się uczyć i ćwiczyć nowe umiejętności, które można następnie wykorzystać w rzeczywistych sytuacjach. Na przykład osoba cierpiąca na uzależnienie od narkotyków może zacząć ćwiczyć nowe umiejętności radzenia sobie z problemami i ćwiczyć sposoby unikania lub radzenia sobie z sytuacjami społecznymi, które mogą potencjalnie wywołać nawrót.

W większości przypadków CBT jest procesem stopniowym, który pomaga osobie podejmować stopniowe kroki w kierunku zmiany zachowania . Ktoś, kto cierpi na lęk społeczny, może zacząć od wyobrażenia sobie siebie w sytuacji społecznej wywołującej lęk. Następnie klient może zacząć ćwiczyć rozmowy z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi. Postępując stopniowo w kierunku większego celu, proces wydaje się mniej zniechęcający, a cele łatwiejsze do osiągnięcia.

Proces terapii poznawczo-behawioralnej

Podczas procesu CBT terapeuta ma bardzo aktywną rolę.
CBT jest zorientowany na cel i skoncentrowany, klient i terapeuta współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnie ustalonych celów.
Terapeuta zwykle wyjaśnia szczegółowo proces, a klient często otrzymuje zadanie domowe do wykonania między sesjami. Terapia poznawczo-behawioralna może być skutecznie stosowana jako krótkoterminowe leczenie skoncentrowane na pomocy klientowi w rozwiązaniu bardzo specyficznego problemu.

Zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest stosowana w leczeniu osób cierpiących na wiele zaburzeń, w tym:

  • Lęk
  • Fobie
  • Depresja
  • Uzależnienia
  • Zaburzenia odżywiania
  • Atak paniki
  • Gniew

CBT jest jednym z najbardziej badanych rodzajów terapii, częściowo dlatego, że leczenie koncentruje się na wysoce specyficznych celach, a wyniki można mierzyć stosunkowo łatwo.

W porównaniu z psychoanalitycznymi typami psychoterapii, które zachęcają do bardziej otwartej auto eksploracji, terapia poznawczo-behawioralna jest często najlepiej dostosowana dla klientów, którzy czują się bardziej komfortowo dzięki ustrukturyzowanemu i ukierunkowanemu podejściu, w którym terapeuta często pełni rolę instruktora.

Jednak, aby CBT była skuteczna, jednostka musi być gotowa i gotowa poświęcić czas i wysiłek na analizę swoich myśli i uczuć. Taka autoanaliza i praca domowa mogą być trudne, ale jest to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wewnętrzne stany wpływają na zewnętrzne zachowanie.

psycholog Kraków mgr Wojciech KlękJako psycholog z kilkuletnim doświadczeniem, wiem, że rozmowa terapeutyczna posiada wielką moc, wiem również, że nie wszyscy mają z kim szczerze i bez obawy porozmawiać o nurtujących problemach. Pracuję z osobami, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, przechodzącymi kryzys w związku / cierpiącymi po rozstaniu. Osobami zmagającymi się z syndromem DDA/DDD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, nerwicami.

Jestem psychologiem pracującym głównie w nurcie Poznawczo-Behawioralnym (CBT), choć dużo czerpię z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i dlatego wymaga indywidualnego podejścia.

Jeśli jesteś gotowy popracować nad frapującym cie problemem napisz lub zadzwoń. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.