You are currently viewing Test alkoholizmu

Test alkoholizmu

Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT

Poniższy test pozwoli Ci zorientować się czy możesz mieć problem z nadużywaniem alkoholu. Jeśli zadajesz sobie pytanie „Czy jestem uzależniony od alkoholu?” lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do wypełnienia testu.

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

Test diagnostyczny alkoholizmu instrukcja

Poniższe informacje i instrukcja pozwoli Ci wypełnić poprawnie test. 

a) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:
250 ml piwa o mocy 5%
100 ml wina o mocy 12%
30 ml wódki o mocy 40%
b) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?
nigdy (0 pkt)
raz w miesiącu (1 pkt)
2–4 razy w miesiącu (2pkt)
2–3 razy w tygodniu (3pkt)
≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?
1–2 porcje (0pkt)
3–4 porcje (1pkt)
5–6 porcji (2pkt)
7–9 porcji (3pkt)
≥10 porcji (4pkt)

3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu (2pkt)
około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu(2pkt)
około raz w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu (2pkt)
około raz w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu (2pkt)
około raz w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu (2pkt)
około raz w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?
nigdy (0pkt)
rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
około raz w miesiącu (2pkt)
około raz w tygodniu (3pkt)
codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?
nie (0pkt)
tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
tak, w ostatnim roku (4pkt)

10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?
nie (0pkt)
tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
tak, w ostatnim roku (4pkt).

Wyniki testu AUDIT:
wynik do 8 punktów – picie o niskim poziomie ryzyka
wynik od 8 do 15 – ryzykowne spożywanie alkoholu
wynik 16-19 – duże prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu
wynik 20 i więcej – podejrzenie uzależnienia od alkoholu
podwyższone wyniki w trzech pierwszych pytaniach (przy niskich wynikach w pozostałych) – prawdopodobnie pijesz w sposób ryzykowny
podwyższone wyniki w punktach 4–6 – prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu, konieczne jest leczenie odwykowe

Test AUDIT został opracowany przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, a w Polsce propagowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. Jeśli możesz podziel się tym artykułem ze znajomymi.

Artykuł na podstawie:

Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.