You are currently viewing Typ Poważny “Realista”

Typ Poważny “Realista”

Ludzie Poważni nie żywią żadnych złudzeń. Nie sięgają po gwiazdkę z nieba, nie mówią hop, zanim nie przeskoczą, nie noszą różowych okularów i nie traktują życia jak wiecznego święta. Nawet kiedy sprawy nie przedstawiają się wesoło, oni widzą je dokładnie takimi jakie są.

Współczesna kultura faworyzuje jednostki, które „myślą pozytywnie”, wszędzie dostrzegają jasne strony i nieustannie pracują nad sobą. Osoba o typie Poważnym niezbyt pasuje do tego obrazu. Ale ludziom Poważnym nie zależy na popularności.

Co Realista traci, nie bujając w obłokach, to zyskuje dzięki swej umiejętności znoszenia wszystkiego, co najgorsze. Żaden inny typ osobowości nie okazuje się tak wytrzymały, kiedy ciemne chmury gromadzą się nad ziemią. Jest trzeźwy, przyziemny, praktyczny, jego siła pomoże każdemu przetrwać ciężkie chwile. Jak kilka innych typów, potrafi zajść daleko małymi krokami.

Typ Poważny – cechy charakterystyczne

  1. Powaga. Ludzie z poważnym typem osobowości zawsze zachowują trzeźwość umysłu. Są solenni i nieskorzy do ekspresji uczuciowej.
  2. Bezpretensjonalność. Realistycznie oceniają swoje możliwości i są świadomi swoich ograniczeń. Obca jest im próżność i pycha.
  3. Poczucie odpowiedzialności. Są gotowi odpowiadać za swoje postępowanie. Nie tuszują swoich błędów, by uciec od ich konsekwencji.
  4. Rozwaga. Zwykli wszystko rozważać, analizować i oceniać. Zanim coś uczynią, zawsze porównują wszystkie za i przeciw.
  5. Brak złudzeń. Krytycznie patrzą na bliźnich. Oceniają innych równie bezwzględnie jak samych siebie.
  6. Żadnych niespodzianek. Przewidują możliwe trudności, kiedy więc dochodzi do najgorszego, są przygotowani.
  7. Wrażliwość sumienia. Ogromnie cierpią, kiedy uświadamiają sobie, że zachowali się bezmyślnie lub nietaktownie.

Strefy JA, rzeczywistości i samokontroli: uważaj – są rzeczy, których zmienić nie można

Ludzie Poważni posiadają jasne poczucie tożsamości: są istotami pełnymi wad, żyjący w niedoskonałym świecie. Pracują niezwykle ciężko, bo wierzą, że tylko w ten sposób można utrzymać się na powierzchni. Ta pokora i samokrytyczna postawa, jeśli nie będzie doprowadzona do przesady, może być ujmująca.  Tacy ludzie nie przybierają pozy, by podnieść się w czyichś oczach lub dopasować do jakiegoś obrazu. Ich poczucie tożsamości może się jednak zachwiać pod wpływem stresu lub gdy aspekt Poważny ich osobowości dochodzi do skrajności; wówczas ich samoocena rzeczywiście sięga dna i wymaga wtedy wsparcia.

Natomiast osobie umiarkowanie Poważnej trzeźwe i twarde podejście do rzeczywistości może dać wyraźną życiową przewagę. Psycholog Howard S. Friedman przeanalizował wyniki badań, podczas których obserwowano ponad tysiąc mieszkańców Kalifornii na przestrzeni sześćdziesięciu lat, od jedenastego roku życia do siedemdziesiątki. Ku własnemu zdziwieniu odkrył, że ci, którzy już od dzieciństwa przejawiali najmniej pogody, za to najwięcej dyscypliny i obowiązkowości, żyli przeciętnie dłużej od radosnych optymistów.

Typ Poważny: wzmocnij swoje atuty

Ciężko pracujesz, wykonujesz wszystkie zadania, czujesz na barkach ciężar całego świata. Aby uchronić się przed stresem, udoskonalić swój związek, a siły zachować na prawdziwie czarną godzinę, musisz nauczyć się pewnej elastyczności. Do poniższych ćwiczeń podejdź tak samo jak do codziennych obowiązków.

Ćwiczenie 1. Sporządź listę dziesięciu rzeczy, których życzyłbyś sobie w swoim związku, i analogiczną listę dotyczącą życia zawodowego. Unikaj wyrażania swych życzeń w sposób negatywny. Na przykład zamiast mówić: „Chciałbym, żeby w biurze nie spadała na mnie zawsze czarna robota”, ujmij to tak: „Chciałbym wykonywać bardziej odpowiedzialną pracę” albo wymień konkretne sprawy, którymi wolałbyś się zająć.

Ćwiczenie 2. Przez co najmniej miesiąc prowadź osobisty dziennik. Codziennie po zapisaniu wydarzeń dnia i wszystkiego innego, co masz do powiedzenia, podsumuj notatkę jakimś pozytywnym komentarzem. Co dobrego wynikło z tego dnia? Może ci się to słusznie wydawać czymś sztucznym, ale pamiętaj, ze to tylko ćwiczenie.

Ćwiczenie 3. Jeżeli masz trudności z wysuwaniem się do przodu w sytuacjach międzyludzkich, jak poszukiwanie pracy lub kontakty z kolegami, weź pod uwagę kurs asertywności, który mógłby wyrobić w tobie niezbędne umiejętności.

Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób – DZIĘKUJĘ <3

Pełną charakterystykę poszczególnych typów osobowości, szczegółowy test pozwalający określić, jaki typ (lub typy) u ciebie dominuje oraz trening pozwalający rozpocząć pracę nad sobą, znajdziesz w książce Johna M. Oldhama i Louis B. Morris „Twój psychologiczny autoportret”.

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.