Terapia poznawczo-behawioralna

Lęk uogólniony (GAD)

Osoby z uogólnionym zaburzeniem lękowym (znanym pod akronimem GAD ) zamartwiają się i stresują wieloma rzeczami prawie każdego dnia. Mają trudności z kontrolowaniem swoich zmartwień. Dorośli z tym problemem często martwią się np. o pieniądze, rodzinę, zdrowie lub pracę. Intensywność obaw jest nieproporcjonalna do rzeczywistego wpływu domniemanego zdarzenia lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Jednak osoba nie jest w stanie zapanować nad zamartwianiem, myślenie o potencjalnej katastrofie koliduje z innymi bezpośrednimi zadaniami. Niepokój i zmartwienie są związane z różnymi objawami fizycznymi i poznawczymi. Objawy te to zazwyczaj: ból głowy, niepokój ruchowy, drżenie, drażliwość, bezsenność, zmęczenie, pocenie się, nudności, zwiększona częstotliwość oddawania moczu lub epizody biegunki.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym (CBT, w trakcie szkolenia), choć dużo czerpię z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i dlatego wymaga indywidualnego podejścia.

psycholog Kraków mgr Wojciech Klęk
mgr psychologii, terapeuta Wojciech Klęk
Konsultacje psychoterapeutyczne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dla par

Konsultacje psychologiczne, terapia, coaching

Terapia online / Gabinet w Bielsku-Białej

Cennik

Konsultacja  psychoterapeutyczna – 200 zł / 50 minut
Psychoterapia indywidualna – 200 zł / 50 minut
Psychoterapia par online – 250 zł / 50 minut
Coaching  – 300 zł / sesja (60 – 90 minut)

Konsultacje przez Skype, Messenger, WhatsApp

Pomoc psychologiczna
Obszary pomocy psychologicznej

Od 2015 roku pracuję z osobami, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, przechodzącymi kryzys w związku / cierpiącymi po rozstaniu. Osobami zmagającymi się z syndromem DDA/DDD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, nerwicami.

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych – to osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Charakterystyczne dla tych osób jest postrzeganie teraźniejszych wydarzeń przez pryzmat bolesnej przeszłości, nierzadko uruchamiające określone reakcje emocjonalne i schematy zachowań.

Zaburzenia lękowe to grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które jednak mają wspólną genezę historyczną związaną z pojęciem „nerwicy”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Leczenie zaburzeń nerwicowych powinno być kompleksowe, ale w znacznym zakresie tych zaburzeń leczeniem z wyboru jest psychoterapia i psychoedukacja. Oddziaływania te mają na celu zmianę podejścia pacjenta do przeżywanych przez niego dolegliwości i cierpienia oraz zmianę sposobu jego funkcjonowania, co może przynieść poprawę w postaci całkowitego ustąpienia objawów lub umiejętności reagowania na ich występowanie i radzenie sobie z nimi w sposób korzystny dla pacjenta.

Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, inaczej zwane nerwicą natręctw czy OCD, czyli z języka angielskiego obssessive-compulsive disorder, to zaburzenie psychiczne, które opiera się na występowaniu u chorej osoby natrętnych myśli lub zachowań przymusowych.

Terapia par, jest adresowana do ludzi będących w intymnych związkach, które przechodzą kryzys. Terapia może być pomocna dla partnerów rozważających separację, szukających większej intymności i zrozumienia oraz mających problemy z komunikacją. Chociaż przedmiotem pracy w terapii par jest związek i jego zdrowe funkcjonowanie, to od indywidualnej postawy obu partnerów zależy jej powodzenie. 

coaching Kraków Wojciech Klęk

Żyjemy w świecie, w którym możesz być otoczony przez setki ludzi, a mimo to czuć się samotnie. Ważne jest by mieć się do kogo zwrócić, gdy “sprawy stają się trudne”. Posiadanie osoby, która wysłucha z uwagą, zrozumieniem bez osądzania, da wsparcie jest ważne dla równowagi psychicznej człowieka.

Wojciech Klęk

Mgr Psychologii, Certyfikowany Coach

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu