coaching Kraków Wojciech KlękJeśli:

  • chcesz wzmocnić pewność siebie, podnieść samoocenę
  • doświadczasz trudności emocjonalnych (lęk, depresja, długotrwały smutek)
  • masz wrażenie zagubienia
  • chcesz lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje, zachowania
  • przeżywasz w swoim życiu trudności, z którymi nie chcesz pozostać sam / sama
  • doświadczasz cierpienia z powodu objawów depresji, nerwicy, syndromu DDA
  • zmagasz się z trudną przeszłością
  • pragniesz przeżywać swoje życie pełniej i autentyczniej
  • chcesz dowiedzieć się co dalej zrobić ze sobą i w którym kierunku podążać
  • chcesz poszukać lub wzmocnić poczucie sprawstwa, osobistej skuteczności

Zapraszam na sesję pomocy psychologicznej

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie o stałej godzinie
Sesja trwa: 50 min
FORMA
Online / Video rozmowa: skype, messenger, whatsapp, Koszt: 200 zł
Kontakt osobisty: Bielsko – Biała, ul. Damrota 12, „Punkt Widzenia” Centrum Poznawczo-Behawioralne, Koszt: 200 zł

KONTAKT
Zadzwoń lub napisz – ustalimy dogodny dla ciebie termin
Tel.  600 759 357
E-mail: kontakt@wojciechklek.pl
Wiadomość na Facebooku (przycisk prawy dolny róg lub przez stronę FB)
Terapię poprzedzają konsultacje psychologiczne

Czym jest pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to wsparcie w przezwyciężaniu kryzysów oraz wspomaganie rozwoju psychicznego. Oparta jest przede wszystkim na  relacji wzajemnego szacunku oraz współpracy klienta z psychologiem. Pomoc psychologiczna jest rozmową, w której osoba zgłaszająca trudności ma możliwość przy wsparciu psychologa uzyskania większej wiedzy na temat siebie, sposobu reagowania w określonych sytuacjach (samoświadomości) oraz uruchomienia własnego potencjału w radzeniu sobie z problemami. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralny. Pomogę ci zrozumieć mechanizmy psychologiczne, które tobą kierują (część poznawcza) oraz zastąpić zachowania / myśli, które powodują dyskomfort wspierającymi cię zachowaniami / postawami (część behawioralna).

Kiedy warto sięgnąć po pomoc psychologiczną?

Po pomoc psychologiczną zawsze warto sięgnąć wtedy, gdy czujemy, że doświadczane przez nas trudności życiowe przerastają nas i nie jesteśmy w stanie sobie samodzielnie z nimi poradzić. Nasze własne sposoby i rozwiązania stają się nieskuteczne, a nawet same mogą być źródłem problemów. Osoby z naszego najbliższego otoczenia również nie potrafią nas wspomóc. Takie sytuacje często mają miejsce i każdy człowiek ich doświadcza na pewnym etapie życia, w pewnym sensie są one nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. To naturalne, że wiele osób potrzebuje pomocy innych, by poradzić sobie z życiowymi kryzysami, dlatego też, często chcą skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z klientem. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Klient określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii, jest też odpowiedzialny za własne zaangażowanie oraz tempo pracy. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji (rozmaitość interwencji terapeutycznych wydaje się nieskończona), wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do celu.

Czym się różni konsultacja terapeutyczna od psychoterapii?

Konsultacja terapeutyczna jest to spotkanie mające dwa cele – ustalenie czy klient decyduje się na pracę nad sobą wg ustalonych zasad oraz czy terapeuta podejmuje się pracy nad celem ustalonym przez klienta. Spotkania te służą wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tych dwóch kwestii. W ramach konsultacji klient może też uzyskać informacje dotyczące możliwych form i specyfiki leczenia lub pomocy terapeutycznej. Terapia rozpoczyna się w chwili ustalenia i zaakceptowania przez obie strony kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania zawartego w nim celu.

Kto może korzystać z psychoterapii?

Decyzję o podjęciu terapii podejmuje klient w konsultacji z terapeutą. Aby efektywnie korzystać z psychoterapii trzeba dysponować przeciętną sprawnością intelektualną oraz być w dobrym kontakcie z rzeczywistością – osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie mogą uczestniczyć w terapii, a osoby chore psychicznie powinny taką decyzję skonsultować z lekarzem psychiatrą.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań klienta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem, wyższe oczekiwania i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia. Psychoterapię można podzielić na krótkoterminową – trwającą od kilku do trzydziestu spotkań, oraz długoterminową – powyżej trzydziestu spotkań. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Przeciętny proces terapeutyczny trwa od pół roku do dwóch lat. Jedna sesja terapii indywidualnej trwa od 45 do 60 minut.
W mojej praktyce spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut a proces terapeutyczny trwa od kilku miesięcy do około dwóch lat.

Zasady obowiązujące podczas terapii – co to jest kontrakt terapeutyczny?

Po wstępnych konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają (ustnie lub na piśmie) kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Czy psychoterapeuta zapisuje leki?

Nie. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do zapisywania leków. Wyjątek stanowią osoby, które są równocześnie psychiatrami i psychoterapeutami.

Anonimowość, dyskrecja – jak są chronione dane osobowe klienta?

Terapeuta zwykle nie potrzebuje danych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu – terapeuta nigdy nie świadczy w sprawach klientów.