You are currently viewing Model biopsychospołeczny w terapii poznawczo-behawioralnej

Model biopsychospołeczny w terapii poznawczo-behawioralnej

Teoria biopsychospołeczna jest podejściem do zrozumienia zdrowia i choroby, które uwzględnia trzy kluczowe aspekty ludzkiego funkcjonowania: biologiczny (bio), psychologiczny (psycho) i społeczny (społeczny). W kontekście terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), teoria biopsychospołeczna pomaga zrozumieć, jak te trzy sfery wpływają na rozwijające się problemy psychiczne i emocjonalne oraz jak można je leczyć.

  1. Składnik biologiczny (bio): Ten aspekt skupia się na biologicznych czynnikach wpływających na zdrowie psychiczne, takie jak genetyka, chemia mózgu, hormonalna równowaga czy neurobiologia. W CBT, terapeuci mogą rozważać wpływ takich czynników na powstawanie i utrzymywanie zaburzeń psychicznych, co może prowadzić do bardziej ukierunkowanych interwencji farmakologicznych lub psychoterapeutycznych.

  2. Składnik psychologiczny (psycho): Ten obszar dotyczy myśli, emocji i zachowań jednostki. W CBT, terapeuci koncentrują się na analizie myśli i przekonań pacjenta oraz na identyfikowaniu niezdrowych wzorców myślowych i zachowań, które przyczyniają się do problemów psychicznych. Poprzez pracę nad tymi elementami, terapia poznawczo-behawioralna pomaga pacjentom zrozumieć, jak ich myśli wpływają na ich emocje i zachowania, a następnie uczą się bardziej zdrowych strategii radzenia sobie.

  3. Składnik społeczny (społeczny): W kontekście teorii biopsychospołecznej, aspekt społeczny koncentruje się na wpływie otoczenia społecznego i kulturowego na zdrowie psychiczne jednostki. W terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuci biorą pod uwagę czynniki społeczne, takie jak relacje z innymi ludźmi, wsparcie społeczne, stres związany z pracą, czy kwestie kulturowe, które mogą wpływać na powstawanie i utrzymywanie problemów psychicznych. To pomaga dostosować terapię do konkretnej sytuacji pacjenta.

Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje teorię biopsychospołeczną, aby lepiej zrozumieć i leczyć różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Pacjenci uczą się zarówno identyfikować jak i modyfikować negatywne wzorce myślowe i zachowań, ale także pracować nad czynnikami biologicznymi i społecznymi, które mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne. Dzięki zrozumieniu tych trzech aspektów, terapeuci CBT mogą dostarczyć bardziej kompleksową i skuteczną opiekę pacjentom.

Udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. Jeśli możesz podziel się tym artykułem ze znajomymi.

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.