fbpx

Praca z przekonaniami – dialog sokratejski

Dialog sokratejski jest dobrze znan? i cz?sto stosowan? technik? poznawcz? w psychoterapii oraz coachingu. Psycholodzy wykorzystuj? j?, aby móc zidentyfikowa?

Czytaj dalej

Terapia schematów – praca z schematami zachowań

Terapia schematów cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci? dzi?ki potwierdzonej empirycznie skuteczno?ci. Daje nadziej? na poradzenie sobie z problemami psychologicznymi, takimi

Czytaj dalej

Praca z przekonaniami w oparciu o RTZ

Irracjonalne, ograniczaj?ce przekonania o sobie lub ?wiecie, s? najcz?stsz? przyczyn? stresu, depresji oraz z?ego samopoczucia psychicznego. Dlaczego maj?, a? taki

Czytaj dalej
KONSULTACJA