You are currently viewing Zaburzenia osobowości – test SCID-5-PD
zaburzenia osobowości test

Zaburzenia osobowości – test SCID-5-PD

Zaburzenia osobowości – test SCID-5-PD

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5-PD) jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.

Co bada test SCID-5-PD?

Może być stosowany do rozpoznawania zaburzeń osobowości i diagnozowania ich w sposób kategorialny (występuje/nie występuje) lub profilowy. Test pozwala zdiagnozować:

 • Unikowe zaburzenie osobowości
 • Zależne zaburzenie osobowości
 • Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
 • Paranoiczne zaburzenie osobowości
 • Schizotypowe zaburzenie osobowości
 • Schizoidalne zaburzenie osobowości
 • Histrioniczne zaburzenie osobowości
  Narcystyczne zaburzenie osobowości
 • Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne)
 • Antyspołeczne zaburzenie osobowości)

Kto może przeprowadzić test?

Psychologowie i psychiatrzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub medycznych z potwierdzoną specjalizacją)

Ile czasu zajmuje test?

SCID-5-SPQ jest przeznaczony dla osób dorosłych; jego wypełnienie zajmuje badanemu około 20 minut, nie ma jednak ograniczeń czasowych.

Udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób. Jeśli możesz podziel się tym artykułem ze znajomymi.

Konsultacje z psychologiem online

Bez wychodzenia z domu

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.