You are currently viewing Dźwiękowy masaż mózgu – wpływ muzyki na emocje
Wpływ muzyki na emocje

Dźwiękowy masaż mózgu – wpływ muzyki na emocje

Pewnie wiesz, że muzyka może pomóc Ci wyzwolić większą energię do treningu, zrelaksować się etc. Jednak dopiero w momencie, kiedy zrozumiesz, jak dźwięk i muzyka faktycznie zmieniają twoje fale mózgowe (odpowiadające za twoje funkcjonowanie), będziesz mógł użyć tej wiedzy, aby zmienić stan pobudzenia fizycznego i psychicznego z dokładnością lasera. Brzmi to dość „niezwykle”, co nie? W tym wpisie zamierzam Ci wyjaśnić, jak to zrobić.

Twój mózg składa się z miliardów komórek mózgowych zwanych neuronami, a twoje neurony (podobnie jak reszta ciała) używają energii elektrycznej do komunikowania się ze sobą. Jak możesz sobie wyobrazić, te miliony neuronów wysyłających sygnały jednocześnie, generują olbrzymią aktywność elektryczną w twoim mózgu – obserwujemy ten proces za pomocą elektroencefalografu (EEG), który mierzy poziom elektryczności w obszarach twojego mózgu. Kiedy wykreślisz elektryczną aktywność swojego mózgu za pomocą EEG, generujesz to, co nazywa się falą mózgową, która jest nazywana wzorem „falowym” z powodu swojej cyklicznej, falowej natury.

Większość życia przeżywasz głównie w stanie fal mózgowych beta – pobudzonych, czujnych, skoncentrowanych, ale również nieco zestresowanych. Kiedy obniżysz częstotliwość fal mózgowych do alfa, możesz stworzyć idealny stan, do przyswajania nowych informacji, wykonywania bardziej skomplikowanych zadań, nauki języków, analizy złożonych sytuacji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zmniejszona aktywność elektryczna w mózgu prowadzi do znacznego wzrostu dobrych chemicznie substancji mózgowych, takich jak endorfiny i dopamina. Tak więc, na przykład, kiedy medytujesz, skupiasz się na czymś, niezależnie od tego, czy jest to płomień świecy, czy też wdech / wydech, mantra, modlitwa etc. – kiedy się tak skupiasz, elektryczne wzorce w twoim mózgu spowalniają, a amplituda twoich fal mózgowych ogólnie stabilizuje się w zakresie fal alfa. Okazuje się jednak, że nie trzeba być wyszkolonym mnichem ani medytować przez wiele tygodni, aby móc osiągnąć stan relaksacji fal mózgowych alfa. Zamiast tego można użyć koncepcji „porywania fal mózgowych”, aby uzyskać ten sam efekt. Absorpcja fal mózgowych jest techniką, która powoduje spadek fal mózgowych do określonej częstotliwości.Metoda ta opiera się na badaniach, potwierdzających wniosek,  że ludzki mózg ma tendencję do zmiany dominującej częstotliwości EEG w kierunku częstotliwości dominującego zewnętrznego bodźca (takiego jak muzyka lub dźwięk). Jaki poziom fal mózgowych jest odpowiedni do pożądanej aktywności? O tym poniżej.

Fale Alfa

Fale Alfa (8-12 Hz) to rozmyślanie, odpoczynek, relaksacja i twórczość. U 90% ludzi pojawia się zawsze po zamknięciu oczu. Po 9-11 roku życia i przez całą dorosłość jest dominującą falą po zamknięciu oczu. Podwyższona alfa przy otwartych oczach utrzymuje się u ludzi zażywających niektóre narkotyki. Powstaje we wzgórzu.
W stanie niskiej Alfy (do 10 Hz) nasza uwaga skupiona jest na tym, co jest wewnątrz nas samych. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię, uzyskujemy też dostęp do bogactwa kreatywności, które znajduje się poniżej naszej świadomości. W tym stanie jesteśmy bardzo świadomi, odprężeni, nieruchomi ale nie senni. Wtedy najlepiej się myśli twórczo. To jest miejsce głębokiego odpoczynku, ale niedostateczne dla medytacji. Fale te zanikają w czasie wysiłku tak fizycznego, jak i umysłowego.
W stanie wysokiej Alfy (11-12 Hz) mamy do czynienia ze stanem wysokiej świadomości otoczenia. Jest to stan, podczas którego możemy reagować na szeroki zakres zmian w środowisku. Jest to stan, nad którym najmocniej pracują sportowcy, gdyż dzięki niemu uczą się szybkich odruchów i bezbłędnych reakcji. Jest to stan „tu i teraz”, czyli optymalnej sprawności, która obejmuje koncentrację oraz rodzaj spokoju i pewności siebie.
Nadmiar Alfa zaburza koncentrację, co pogarsza wyniki w nauce, dlatego przy problemach z nauką oraz w dysfunkcjach związanych z zaburzeniami uwagi w treningach neurofeedback obniża się najczęściej właśnie fale Alfa. Zbyt mało Alfy powoduje obniżony nastrój, depresję. Przy niskiej alfie mamy zaniżoną samoocenę i słabszą motywację.  Treningi zwiększające emisję fali Alfa towarzyszą leczeniu depresji, stosuje się je w obniżonym nastroju, ale także chcąc poprawić kreatywność i motywację.

Fale Beta

Fale Beta (powyżej 12 Hz) to stan przytomności i skupienie a zakres tych fal to najczęstszy stan naszego umysłu. Wytwarzanie Bety wiąże się ze stanem czuwania, czujności, orientacji zewnętrznej, myślenia logicznego, rozwiązywania problemów oraz z utrzymywaniem uwagi. Jesteśmy wówczas przytomni i skupieni na odbieraniu bodźców zewnętrznych za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu, tak jak teraz, podczas czytania tego tekstu. W tym paśmie przeżywamy wszystkie emocje (radość, gniew, strach, zdziwienie, ciekawość). Sprzyja ono inspirującej energii i działaniu, charakteryzują logiczne, analityczne, intelektualne myślenie i werbalną komunikację. Wytwarzana jest w pniu mózgu i korze mózgowej.

Fale Gamma

Fale Gamma (30 – 250 Hz) odpowiadają za równoczesne przetwarzanie i skojarzenia. Są jednak najsłabiej poznaną grupą fal mózgowych. Są też jedyną grupą częstotliwości, która znajduje się w każdej części mózgu. Z tego powodu zakłada się, że kiedy mózg musi równocześnie przetworzyć informację w różnych częściach, to używa od 36 Hz do równoczesnego przetwarzania. Fale Gamma związane są z analizą i interpretacją informacji skojarzeniowych. Występowanie tej fali zauważono też w stanach skrajnych emocji i przeżyć.

Fale Delta

Fale Delta (0,5-4 Hz) to regeneracja i uspokojenie podczas snu. Te najpowolniejsze ze wszystkich fal mózgowych odpowiada za stan nieświadomości podczas głębokiego snu. Powstają w korze mózgowej. Są falą dominującą u niemowląt do ok. 6 miesiąca życia (prawidłowo) oraz u dzieci mających problem z uczeniem się (nieprawidłowo).

To właśnie w paśmie Delta następuje większe uwalnianie hormonów odpowiedzialnych za regenerację organizmu, zmniejszanie stresu, spowalnianie procesów starzenia. W niektórych przypadkach fale delta są obrazem patologicznym charakteryzującym uszkodzenia mózgu (np. guzy).  Wysoka delta towarzyszy zespołom zaburzeń uwagi. Jej hamowanie jest częścią pracy w trakcie treningu neurofeedback w przypadku ADD (zaburzenia uwagi) i ADHD ( zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

Fale Theta

Fale Theta (4-8 Hz) to koncentracja i pamięć. Mówi się o nich, że są bezpośrednio na progu podświadomości. Są obecne przez większą część snu. Powstają we wzgórzu oraz w układzie limbicznym. Fale te dominują w obrazie EEG od ok. 6 miesiąca do 6-7 roku życia. Te fale pojawiają się również podczas głębokiej medytacji. Mamy wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu. Zwiększanie fal Theta w trakcie medytacji pobudza intuicję oraz wpływa na poprawę kreatywności, wspomaganie procesów uczenia się, łagodzenie stres. Thomas Edison podobno zwykł drzemać z metalową kulką w dłoni, podczas gdy na podłodze znajdował się metalowy talerz. Kiedy wchodził w kreatywny stan psychiczny, tuż przed zapadnięciem w sen, jego mięśnie rozluźniały się i wpadająca na talerz kulka budziła go. Wtedy zapisywał wszystkie pomysły. Fale o częstotliwości 7-8 Hz obserwuje się podczas wizualizacji. Umiejętność kontrolowania Thety jest równoznaczna z posiadaniem zdolności do kontrolowania bólu fizycznego.

Nadmierne ilości Thety charakterystyczne są dla osób z zespołem zaburzeń uwagi. Hamowanie fal Theta ma na celu polepszenie koncentracji, zwiększenie czujności oraz przy leczeniu bezsenności.

Zmniejszenie twoich obaw i stresu w 8 minut

Utwór został napisany we współpracy z uczonymi, którzy mieli jasno określone zadanie – stworzyć takie dźwięki, które pozytywnie wpłyną na słuchacza, a przy tym obniżą jego poziom stresu. Dobra wiadomość jest taka, że zadanie udało się zrealizować. Piosenka „Weightless” autorstwa Marconi Union redukowała 65 proc. niepokoju u słuchaczy i tym samym była najbardziej relaksującą piosenką z piętnastu przebadanych przez firmę Mindlab International.

Wskazówka: dla pełnego efektu użyj słuchawek stereo.

Dzielenie się jest dbaniem o innych. Komentując, udostępniając (poniżej szybka opcja), “lajkując” doceniasz moją pracę i pomagasz dotrzeć temu artykułowi do większej liczby osób – DZIĘKUJĘ <3

Psycholog Wojciech Klęk

Witaj! Na imię mam Wojtek, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie szkolenia). 0d 2014 roku przewodzę społeczności Świadomie Przez Życie i pomagam ludziom wprowadzać zmiany w życiu poprzez szkolenia oraz sesje indywidualne. W pomocy psychologicznej wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. “Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” Kładę nacisk na praktykę, zależy mi by klienci po sesjach wdrażali wyniesioną wiedzę w swoim życiu. Doświadczali i kreowali go swoimi działaniami / brakiem działań, decyzjami / brakiem decyzji. W pracy coacha towarzyszę klientowi w procesie odkrywania jego mocnych stron, ustalaniu celów zgodnych z jego wartościami życiowymi oraz wdrożeniu skutecznych metod działania. Dzielę się swoją wiedzą oraz dostarczam narzędzia, które ułatwiają wprowadzenie pożądanej zmiany. Fascynuję się kulturą Japonii. Praktykuję ZEN – sztukę uważności oraz Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami. Mieszkam w Bielsku-Białej.